ISTRANCA (YILDIZ) ORMANLARININ REKREASYON POTANSİYELİNİN GÜLEZ METODU İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Year-Number: 2017-9
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Turizm
Number of pages: 83-107
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kırklareli İli ve Bulgaristan sınırları içerisinde yer alan Istranca (Yıldız) ormanları, ulusal ve Avrupa ölçeğinde korunabilmiş zengin biyolojik çeşitliliği ile eşsiz bir ekosistemdir. Kırsal rekreasyon alanları içerisinde yer alan ormanlar, sahip olduğu doğal, kültürel ve görsel değerler nedeniyle en fazla tercih edilen açık hava rekreasyon alanlarıdır (Akten, 2003: 116). Bu araştırmanın amacı, Kırklareli İli’nde bulunan Istranca (Yıldız) Ormanları’nın Gülez Yöntemi (peyzaj değeri, iklim değeri, ulaşılabilirlik değeri, rekreaktif kolaylıklar değeri ve olumsuz etkenler değeri) temelinde rekreasyon potansiyelini belirlemektir. Bu yöntem “Ormaniçi Rekreasyon Potansiyeli Değerlendirme Formu” içerisinde yer alan bu beş öğeye puan vererek rekreasyon potansiyellerinin kolayca bulunması için matematik formülle ifadesini bulan ve oldukça pratik bir hesaplama şekli getiren bir yöntemdir. Çalışmada, Kırklareli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü, Köy muhtarları (Dereköy, Armağan Köy, Beypınar, Gökyaka, Sarpdere, Boztaş, Hamdibey, Avcılar, Sislioba) ile yapılan görüşmeler sonucunda elde edilen veriler ve ikincil kaynaklar yardımıyla elde edilen verilerden yararlanılmıştır.

Keywords

Abstract

Strandja (Yıldız) forest which is located in Kırklareli province and within the borders of Bulgaria is unique and well-preserved ecosystem rich in biodiversity not only national but also in European scale. The forest that is located in rural recreation areas most preferred outdoor recreation areas because of the natural, cultural and visual values (Akten, 2003: 116). The purpose of this research is to determine the recreation potential of Istranca (Yıldız) Forests in Kırklareli Province on the basis of Gülez Method (landscape value, the climate value, accessibility value, recreation conveniences value and negative factors value). This method named as “Forest Interior Recreation Potential Evaluation Form” has pretty practical calculation basis by giving points to the five items which are located inside so that the recreation potential may be scored in an easy way with mathematics Formula. In this research, the data obtained from the interviews with Kırklareli Provincial Directorate of Culture and Tourism, Kırklareli Forestry Administration, mukhtar- the head of a village (Dereköy, Armağan, Beypınar, Gökyaka, Sarpdere, Boztaş, Hamdibey, Avcılar, Sislioba) and the data obtained from secondary sources is evaluated. The data obtained is analysed and proposals are developed.

Keywords