GİYSİLERDE YAŞAYAN PULLAR

Author:

Year-Number: 2017-9
Number of pages: 144-152
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Pulun ön yüzeyi çeşitli renklerle basılmış resim, şekil ve motiflerden oluşurken, arka yüzeyi özel bir zamkla kaplıdır. Etrafında dantel denilen tırnakları olan, bazen dantelsiz olabilen, genellikle dikdörtgen, kare, yuvarlak çok az da olsa üçgen bazen de değişik şekillerde ve farklı ebatlardadır.Pullar dünyaya bakış açısı olup bir toplumun tarihini, sanatını, kültürünü, çevre ve doğa bilimini, antropolojiyi, astronomiyi, tıp ve her türlü detayını yansıtan küçük ama kapsadığı insani değerler bakımından çok önemli olan tarihsel dokümanlardır. Pullar adını taşıdığı ülkenin maddi manevi değerleri ile kültürünü yansıtan sembolü olmuş, küçük boylu büyük sanat ürünleridir. Çalışmada “Tanımlayıcı Araştırma Tasarımı” yöntemi uygulanmıştır. Araştırmanın evrenini; T.C. PTT Pul Müzesinde yer alan “DOĞA” temalı pullar oluşturmaktadır. Evren içerisinden örneklem giysi tasarımında obje olarak kullanımı uygun olan kelebek, baykuş ve flamingo pulları olarak belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

In the front surface of a stamp, there are pictures, figures and motifs printed with various colors, and the back surface is thick with a special gum. However it is laceless occasionally; there are nails called lace around it and generally in the shape of rectangle, square, sphere and rarely triangle; in various forms and sizes. Stamps are an outlook on life and reflect the history, art, culture, the environmental and natural sciences, anthropology, astronomy, medicine and the ins and outs of a society. However small in size, they are historical documents of great importance in terms of human values. Stamps are not only reflection and symbol of its country, but also reflect material&moral values and culture of a country. However small in size, stamps are great work of art. The "Descriptive Research Design" method was applied in this study. The area of the study is nature-themed stamps in the "T.R. DG of Turkish Post, Stamps Museum". Selected samples are butterfly, owl and flamingo which are suitable objects for clothing design.

Keywords