PERFORMANS DEĞERLENDİRME HATALARININ ADLER EKOLÜ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2017-9
Number of pages: 18-35
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, yönetim bilimleri alanında sıklıkla üzerinde çalışılan bir alan olan bireysel performans değerlendirme konusu, Alfred Adler’in eserleri ve görüşleri ekseninde ele alınmıştır. Daha özel olarak ifade etmek gerekirse bu çalışmada, performans değerlendirme konusunun bir alt başlığı olan yönetici kaynaklı performans değerlendirme hataları, Adler’in psikoloji ekolü kapsamında açıklanmıştır. İnsan kaynakları yönetimi bağlamında genel anlamda performans değerlendirme konusu üzerinde çok sayıda akademik çalışma olmasına karşın, performans değerlendirme hataları özelinde çok fazla çalışma bulunmamaktadır. Üstelik performans değerlendirme hatalarının belirli bir psikoloji ekolü kapsamında açıklanması hususu, İngilizce veya Türkçe herhangi bir akademik çalışmaya konu edilmemiştir. Aslında psikoloji alanında eserler vermiş olmasına karşın Adler’in kitap, makale ve konferanslarının hepsinde, yönetici ve çalışanların kendilerini kişilik olarak nasıl kabul ettirmeye çalıştıkları ve bunu performanslarına ne şekilde yansıttıkları gibi performans değerlendirme yazını açısından anlamlı katkılar sunabilecek temel konuları ele almıştır. Bir psikiyatr olarak Adler’in, psikolojik unsurların yönetici ve çalışanlar üzerindeki etkileri konusunda bu derece çarpıcı saptamalar yapabilmesi, kurucusu olduğu kendi ekolünün hem kuramsal hem de yaşamsal konulara aynı ölçüde katkı sağlamayı amaçlamış olması ve bunu da başarabilecek ölçüde kapsamlı içeriğe sahip olmasından ileri gelmektedir.

Keywords

Abstract

In this study, the subject of individual performance evaluation, a field frequently studied in the field of management sciences, was dealt with in the context of the works and views of Alfred Adler. More specifically, in this study, manager-based performance appraisal mistakes, a subset of performance evaluation, are described in the Adler psychology school. Although there are a large number of academic studies on the topic of performance appraisal in the context of human resources management in general, there are not many studies on performance appraisal errors. Moreover, no academic work in English or Turkish has been the subject of any specific psychological school description of performance evaluation mistakes. Despite the fact that he has given works in the field of psychology, Adler has addressed the basic issues that can provide meaningful contributions to performance appraisal literature by his books, articles and conferences try to make administrators and employees accept themselves as personality and how they reflect this on their performance such as how managers and employees try to recognize themselves as personality and how they reflect this on their performance. As a psychiatrist he was able to make such striking insights into the impact of Adler's psychological elements on managers and employees due to the fact that his own aim was to provide the same amount of contribution to both the theoretical and the vital issues, and to have a sufficiently comprehensive content to accomplish this.

Keywords