ELEKTRİK EĞİTİMİNDE OKUL SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN ÖNEMİ

Author:

Year-Number: 2017-9
Number of pages: 153-157
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde bilimsel ve teknolojik gelişmeler dünyanın her yerine yayılarak dünya çapında bilgi toplumu oluşmaktadır. Bu nedenle öğrencilerin verimli bir şekilde eğitimi büyük önem taşımaktadır. Teorik bilgilerden oluşan tek yönlü elektrik eğitimi, mesleki anlamda yeterlilik kazandıramamaktadır. Mesleki eğitimin amacı, bir meslek için gerekli teorik bilginin yanında gençleri eğitime katarak mesleki beceri, tutum ve alışkanlıkları kazanmasını sağlamaktır. Ülkemiz de, dinamik bir iş piyasasının gerektirdiği bilgi ve beceriler ile uyuşan, kaliteli eğitim ve öğretimi destekleyecek mesleki ve teknik eğitimde bir reform çabası içindedir. Bu anlamda gençlerin dinamik ve değişen iş piyasasında istihdam edilebilmeleri için nitelik kazanmaya, bu niteliklerini sürekli olarak geliştirmeye ve yenilemeye ihtiyaçları vardır. Elektrik teknikeri adayı gençlere mesleki ve teknik alanda teknoloji kültürü vermek ve endüstriyel uygulamalara katılmalarını sağlamak eğitimin ana hedefi olmalıdır. Elektrik eğitiminde güncel uygulamalara ağırlık verilerek, gerçek teknolojiler ile öğrenciler karşı karşıya getirilmelidir

Keywords

Abstract

It is necessary that schools which have been educated levels of both high school and faculty must cooperate with Industry during the training. Unilateral electrical education consists of theoretical knowledge cannot gain sufficiency in the professional sense. The purpose of vocational education is making the youths acquire vocational skills; attitudes and habits by incorporate them into the education alongside with theoretical knowledge required for profession. Our country is in a struggle as well for a reform in vocational and technical education which is suitable to the knowledge required by dynamic labor market and skills and support the quality education and training. In this sense, young people need to gain qualifications and improve and renew this qualification constantly for being employed in a dynamic and changing labor market. Main object of education should be to give Electrical technician candidate young people technology culture in vocational and technical field and ensure their participation in industrial applications. Electrical education should be subjected to real technologies with an emphasis on current practices in education.

Keywords