DİZİ TURİZMİ BAĞLAMINDA KARAGÜL TELEVİZYON DİZİSİ’NİN ESKİ HALFETİ’İYİ ZİYARET EDEN TURİSTLERİN ZİYARET KARARLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Author:

Year-Number: 2017-9
Number of pages: 271-284
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dizi/film turizmi en kısa ifadeyle TV dizileri veya sinemalarda izlenen filmlerden etkilenerek, izleyicilerin dizi/filmlerde gördükleri doğal, tarihi mekânları, kültürel ortamı, dizi seti veya stüdyolarını, dizi oyuncularını görmek amacıyla gerçekleşen bir kültür turizmi çeşididir. Araştırmanın konusunu Karagül TV dizisinin Eski Halfeti’yi ziyaret eden turistler üzerindeki etkisi oluşturmaktadır. Dizinin gelen turistlerin karar verme sürecini ne şekilde etkilediği, dizinin hangi özellikleri itibariyle turistleri etkilediğinin ortaya konulması araştırmanın temel amacını oluşturmaktadır. Eski Halfeti’ye gelen turistlere raslantısal olarak anket uygulanmış, anketler sonucunda elde edilen veriler istatistiki yöntemlerle analiz edilmiş ve sonuçlara ulaşılmıştır. Elde edilen bulgular, birçok ziyaretçinin dizi sayesinde Eski Halfeti hakkında bilgi sahibi olduğu, dizinin konusunun, dizide canlandırılan karakterlerin, dizide görülen tarihi ve doğal mekânlar ile sosyal yaşamın izleyicilerde merak uyandırdığı ve Eski Halfeti’yi ziyaret etme kararında önemli bir rol oynadığı ortaya çıkmıştır.

Keywords

Abstract

Series/film tourism, with the shortest descriprion, is a kind of cultural tourism realized by viewers aim to see natural and historical places, cultural environment, series sets and studios, series stars they viewed in TV series or movies. The main subject of this paper is the impact of Karagül (Blackrose) TV series on decision of tourists visited Old Halfeti Town. This paper aims to find out how Karagül series affected visitors’ decision making process and which features of this series impressed visitors. To get visitors’ opinions, Random Survey Methods were used and the results obtained from questionaries are analized by statistical methods. The findings of analyses show that many people have had knowledge about Old Halfeti thanks to Karagül series. The theme of Karagül series and characters portrayed in, natural and historical places, lifestyle shown in this series have also aroused curiosity in people and played an important role on decision to visit Old Halfeti Town.

Keywords