17. YÜZYIL TOPKAPI SARAYI ÇİNİ PANOLARINDA YER ALAN ÇİÇEK MOTİFLERİ

Author :  

Year-Number: 2017-9
Language : null
Konu : SANAT TARİHİ- BATI SANATI
Number of pages: 378-388
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

17. yüzyıl Topkapı Sarayı çini panoları dönemin tasarımını yansıtması açısından çok önemlidir. Çini panolarda kullanılan renkler bir önceki yüzyıla göre farklılık gösterirken, motif ve kompozisyonlarda benzerlik söz konusudur. Harem dairesindeki çini panolar, 1665 yılında sarayda çıkan yangın sonucunda büyük hasar görmüştür. Restore edilen çini panolar, teknik, renk ve kompozisyon olarak 17. yüzyıl Kütahya ve İznik çinilerinin karakteristik ve bazen de sıra dışı örneklerini yansıtmaktadır. Bu dönemde İznik ve Kütahya önemli çini merkezleridir. Bu atölyelerde dönemin yapıları için tasarlanan motifler üretilmiştir. Sadece İznik ve Kütahya değil aynı zamanda Topkapı Sarayı’ndaki Ehl-i İref Örgütü de tasarımın gelişmesi açısından çok önemlidir. Çalışma kapsamında Topkapı Sarayı 17. yüzyıla ait çini panolardaki motifler 16. yüzyıl örnekleriyle karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır.

Keywords

Abstract

In Topkapı Palace tile panels in 17th century is the most important in terms of illustrate design of age.The used designs and compositions are similar to each other whereas colours used have different features used before the century in tile panels. Tile panels the Harem in Topkapı Palace suffered a great damage due to the 1665 fire in the Topkapı Palace. Restored tile panels illustrated the characteristic and extraordinary features of Iznik- Kütahya tiles in 17th Century as in tecnique, colour and composition. Iznik and Kütahya significant tile center in this ages. In this ateliers was produced for structures of age. Not only İznik and Kütahya but as well Ehl-i İref Organization ın Topkapı Palace are the most important in term of developing of design. In this study, in Topkapı Palace in the 17th Century tile panels designs were assumed to be as comperatively and similar examples were assumed to be in 16.century.

Keywords


 • Arda, N. (2010). 17. Yüzyıl Topkapı Sarayı Çini Panoları. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakülte-

 • Atasoy, N. (2011). Hasbahçe Osmanlı Kültüründe Bahçe ve Çiçek. İstanbul. YKY.

 • Çağman F. (1988) “Ehl-i Hiref” Türkiyemiz 54 s.14.

 • Demiriz Y. (1998). 17.yy Çinilerinde Değişen Desen Anlayışı. 17yy. Osmanlı Kültür ve Sanatı 19-20 Mart Sempozyum Bildirileri (s.47). İstanbul. Sanat Tarihi Derneği Yay.

 • İnci Birol. D.Ç. (2008). Türk Tezyini Sanatlarında Motifler. ( 7. baskı). İstanbul. Kubbealtı Yayınevi.

 • İrepoğlu G.(2015). Gül. İstanbul: YKY.

 • Yıldız Demiriz. A.A. (1980).Osmanlı’da Çini Seramik Öyküsü. İstanbul. İstanbul Menkul Kıymet- ler Borsası Yay.

                                                                                                    
 • Article Statistics