TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’NDE KADINLARIN TEMSİLİYET ORANI VE SİYASİ PARTİLERDEKİ YERİ

Author:

Year-Number: 2017-9
Number of pages: 389-404
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkiye’de nüfusun yarısını oluşturan kadınların TBMM’de benzer oranda olmadığı bilinen bir gerçektir. Kadınlar birçok alanda olduğu gibi siyasette de geri planda kalmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de kadınların TBMM’deki ve siyasal partilerdeki yerini değerlendirmek ve bunu özellikle 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 genel seçimleri üzerinden incelemektir. Bu amaç doğrultusunda, Türk kadınının siyasetteki durumunun kısa tarihsel süreci ile cumhuriyetin ilk yıllarından günümüze kadar parlamento ve siyasi partilerdeki temsil durumları incelenecek, kadınların siyasete aktif olarak katılımlarını engelleyen faktörler, siyasete katılımlarını arttırıcı uygulamalar ile öneriler üzerinde durulacaktır. Kadınlar için “pozitif ayrımcılık” olarak ifade edilen cinsiyet kotasının Türkiye’deki ve diğer ülkelerdeki uygulamalarını, Türkiye’deki siyasi partiler ile siyasilerin cinsiyet kotasına bakışını, onu destekleme ve ona karşı çıkma nedenlerini inceleyeceğiz. İlk kez 7 Haziran 2015 genel seçimlerinde TBMM’de kadın temsil oranı % 18’e ulaşmıştır ancak yeterli değildir. Sonuç olarak, kadınların daha aktif bir şekilde siyasette yer alması için çeşitli yollar denense de henüz istenilen orana ulaşılamamıştır.

Keywords

Abstract

It is a known fact that women who constitute half of population in Turkey are not same rate in TGNA. As women are in many areas, they stays in the background in politics as well. Aim of this study is to evaluate place of women in TGNA and in political parties in Turkey and to examine this in particular through the general elections of 7 June and 1 November 2015. In accordance with this purpose, short historical process of the situation of Turkish woman in politics and representation of women in the parliament and political parties from the first years of the republic to present day will be examined, factors that prevent women from actively participating in politics, with practices and proposals to increase participation of politics will be discussed. We will examine the gender quota, which is expressed as “positive discrimination” for women, practices in Turkey and other countries, reasons for supporting and opposing, view of gender quota of political parties and politicians in Turkey. Female representation rate reached 18% for the first time in the general elections of June 7, 2015 but it is not enough. As a result, various ways were tried to take a more active role of women in politics but not yet reached desired rate.

Keywords