TARİHÎ ROMAN VE KARAKTERLEŞTİRME ÜZERİNE: HİLÂL GÖRÜNÜNCE’DEN GÖZYAŞI ÇEŞMESİ’NE BİR İNCELEME

Author:

Year-Number: 2017-9
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
Number of pages: 313-319
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tarihî roman kurgulanırken daha önceden kurgulanmış bir tarihe ihtiyaç vardır. Bu tarih gerçeklikle, bıraktığı boşluklarla yazar ve okuyucu arasında oluşacak meselesini çözmüş olmalıdır. Tarihçi, tarihî roman yazarından daha büyük bir sorumluluğa sahiptir. Aynı olayı pek çok tarihçi anlatır; ancak hiçbir tarihçi aynı olayı ayrıntılarıyla eksiksiz bir şekilde anlatamaz. Bu durum da metin karşısındaki okuyucunun bazı anlatılar üzerinde şüpheye düşmesine neden olur. Tarihî roman yazarı işte bu kısımdan hareket ederek kendi tezi doğrultusunda kurguya katılır. Yani tarihin bıraktığı boşlukları yaratıcılığıyla doldurur. Tarihçinin bıraktığı boşluklar özneldir. Bütün mesele anlatı hâline gelen ve gelmeyen kısımlar ile olayların oluş hâli arasındaki ön yargılardır. Lukacs bunu ‘olgular tapıncı’ kavramıyla karşılar. Tarihî roman bu ‘olgular tapıncı’ndan hareketle ‘yeniden’ kurulur. Sevinç Çokum’un Hilâl Görününce ve bu eserden otuz iki yıl sonra yayımlanan Gözyaşı Çeşmesi romanı Kırım Türklerini anlatmaktadır. Çalışma tarihî roman ve karakterleştirme bakımından ele alınacak, iki roman arasındaki motif ve kahramanların sunumu arasındaki benzerlikler ve farklılıklar tespit edilecektir. Böylece tarihin kurguda yazara sunduğu olanaklar, yazarın da romandaki figürlere ve okuyucuya yaklaşımı değerlendirilecektir.

Keywords

Abstract

While historical novels are be fictionalised, history knowledge is necessary. Also history is a fiction. Writer and reader are searching for truth in this information. The historian has a greater responsibility than the historical novel author. Many historians tell the same story. But no historian can tell exactly the same thing. This situation raises doubt to the reader. Historical novel writer creates thesis with this suspicion and fictions. The historian leaves a blank in the narrative. These blanks are subjective. So the readers approach the narrative with suspicion. Lukacs says this is a phenomenon of reification. Historical novel is constructed from here. Sevinç Çokum’s Hilâl Görününce and Gözyaşı Çeşmesi novels are about Crimean Turks. This study will be evaluated in terms of historical novel and characterization.

Keywords