1848/1849 (1264) TARİHLİ CİZYE DEFTERİNE GÖRE KAYSERİ’DEKİ RUM VE ERMENİ NÜFUS’UN SOSYO-EKONOMİK YAPISI

Author:

Year-Number: 2017-9
Number of pages: 446-482
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

ÖZ: Osmanlı döneminde Kayseri’de daima Ermeni nüfusu Rum nüfusuna oranla daha fazla olmuştur. XIX. yüzyıl seyahatname kitapları, vergi kayıtları ve nüfus sayımlarına göre, şehir ve çevresinde ciddi bir gayrimüslim nüfusun olduğu görülmektedir. Başbakanlık Osmanlı Arşivinde 2050 sıra numaralı olan tasnif çalışmasında incelemiş olduğumuz defter, nüfus defteri olarak tasnif edilmesine rağmen incelememiz sonucunda defterin cizye defteri olduğu anlaşılmıştır. Buna göre araştırmamız dayandığı 1848/1849 (1264) tarihli Kayseri sancağındaki gayrimüslimlerin cizye vergilerine yönelik hazırlanmış olup, İncelenen dönemde Kayseri sancağı Kayseri, Develi, İncesu, Karahisar, Sarıoğlan ve Zamantı kazalarından oluşmakta ve bu kazalarda Ermeni ve Rumlar ayrı ayrı kayıtlı oldukları mahalle ve köylere göre ekonomik durumları ile birlikte kaydedilmiştir.

Keywords

Abstract

Abstract: The Armenian population were always more than the Greek population in Kayseri during Ottoman Period. According to the travel Books of XIX. Century, tax registers, and census records, there was a serious amount of non-Muslim population in and around the city. The tax book, which we examined in the classification with the number of 2050 in the Ottoman Archives of the Office of Prime Minister, was classified as a Population Registry Book in the archives; however, as a result of our examination, we determined that the book was in fact a Poll-Tax (Jizya) Book. In this context, the present study is based on the Jizya Taxes paid by non-Muslim population in Kayseri Sanjak dated 1848/1849 (1264). In those times, Kayseri Sanjak consisted of Kayseri, Develi, Incesu, Karahisar, Sarıoğlan and Zamantı Counties. The Armenian and Greek population were registered separately in these counties according to the neighborhoods and villages together with their economic status.

Keywords