BİZANS EĞİTİM MÜESSSESELERİNİN OSMANLI EĞİTİM MÜESSESELERİNE TESİRİ

Author:

Number of pages: 94-114
Year-Number: 2018-14

Abstract

Geleneksel tarihçiler, Bizans İmparatorluğu’nun Osmanlı İmparatorluğu’nun askeri fethiyle yıkıldığı zaman, uygarlığıyla birlikte yok olduğunu iddia etmişlerdir. Onlara göre, politik olarak tasfiye edilmesi, uygarlığının yok olmasını da gerektirmişti. Bu çalışmada, Bizans’ın ölümünün, uygarlığının ölümü anlamına gelmediği eğitim sistemi baz alınarak gösterilmeye çalışılmıştır. Bizans’ta ve İslam âleminde temel öğretim, genel şartlar ve prensipler bakımından birbirlerine çok yakındı. Her iki taraf da insan yetiştirme modelinde, yerinde, yaşında özdeşim göstermekteydi. Mabetlerle eğitim iç içeydi. Öğretmenlerin statüsü birbirine yakındı. Müfredat programları, öğretim metotları aynı idi. Ortaöğretim tamamen, yükseköğretim müfredat programları açısından benzemekteydi. Enderun, Magnatura’nın izlerini taşımaktaydı. Gerek Bizans’ta gerekse Osmanlıda kız eğitiminde, üst tabaka daha şanslı olmakla birlikte yaygın bir kural olarak kızlar erkekler kadar iyi eğitim görmezdi. Manastırlar gibi takkeler de halka hitap eden eğitim kurumlarıydı. Kaligrafi Bizans’ta olduğu gibi Osmanlıda da muteber bir aktiviteydi. Bu durum Osmanlıların Bizans eğitim sisteminden etkilendiğini göstermektedir.

Keywords

Abstract

In this study, it is tried to indicate by depending upon the education system that the death of Byzantine doesn’t mean the death of its civilization. The basic education both in the Byzantium and the Islamic world was very close to each other in terms of general conditions and principles. Both sides showed resemblance in the meaning of the raising, place, and age of human. Sanctuaries and education were concentric. The statutes of teachers were similar to each other. Curriculum programs and teaching methods were the same. While secondary education entirely resembled, higher education resembled in terms of curriculum programs. The Enderun carried the traces of Magnatura. Though the upper classes were luckier in girls’ education both in Byzantine and Ottoman, girls didn’t have a good education like boys as a general rule. Dervish lodges as well as the monasteries were popular educational institutions. Calligraphy was a notable activity in Ottoman, just in Byzantine. This case shows that the Ottomans was affected by the education system of the Byzantium.

Keywords