KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT

Author:

Year-Number: 2017-10
Number of pages: 12-29
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Karşılaştırmalı Edebiyat iki ya da daha fazla ulusun edebiyatını dilbilimsel, kültürel ve toplumsal açılardan inceleyen ve gerektiğinde eleştiren sosyal bir bilim dalıdır. Karşılaştırmalı edebiyat ve dilbilimciler genellikle birçok dilde o dillerin geleneklerindeki edebiyatın ana motifleri üzerinde çalışır, disiplinler arası olması dolayısıyla çeviri çalışmalarından, sanat tarihinden, sosyolojiden, eleştiri kuramlarından, kültürel araştırmalardan ve toplum tarihi araştırmalarından yararlanırlar. Edebi bir bilim dalı olarak Karşılaştırmalı Edebiyat tüm dünyayı içine alan, farklı ülkelerin edebiyatlarını, kültürlerini, dillerini, geleneklerini ve gezi anılarını bize anlatır. Karşılaştırmalı Edebiyat, küreselleşen dünya edebiyatı içerisindeki örneklerle değişik kültür ve edebiyatın varlığını karşımıza çıkarır. Özellikle günümüzde gelişen teknolojik bilgi ve kültürel iletişim ağının hızlı bir şekilde gelişmesi ile önemli bir bilim dalı haline gelen Karşılaştırmalı Edebiyat araştırmalarında edebiyatın önemi ve edebiyat tarihine vurgu yapılır. Zira insanlar artık tek dillilikten çok dilliliğe doğru hızlı bir ilerleme içerisindedir ve dünyadaki ulusların çoğu artık tek dillilikten ziyade çok dillidir. Bunun birlikte diyebiliriz ki, yabancı metinleri inceledikçe bir taraftan bizim edebi metinlerin eksikliklerini veya üstünlüklerini öğrenir ve kendi edebiyatımızı da bu küreselleşen dünyaya tanıtmak için ona göre geliştirme imkânını hisseder; diğer taraftan değişik kültürler sayesinde eserlerimizi daha farklı bir bakış açısıyla bakar, ona göre kendimizi başkalarının edebi eserleriyle keşfederiz.

Keywords

Abstract

Comparative Literature is a social science discipline that researches and compares two or more national literatures from linguistic, cultural and social aspects and criticizes them when necessary. Comparative littérateur and linguists often work on the main motifs of literature in the traditions of many languages, so they are interdisciplinary and therefore make use of translation studies, art history, sociology, criticism theories, cultural studies and social history research. Comparative literature, as a literary science fiction, tells us about the literatures, cultures, languages and traditions including the whole world. Comparative literature compares the existence of different cultures and literatures with examples in globalizing world literature. The comparative literature researches which become an important science branch with the rapid development of the technological information and cultural communication network that is developing nowadays, the importance of literature and literary history is emphasized. Because people are now making rapid progress from monolingualism to multilingualism, and most of the nations in the world are now multilingual and not monolingual. We can say that when we analyses foreign texts, we learn the deficiencies or superiorities of our literary texts and feels the opportunity to develop his own literature in order to promote it to this globalizing world. When we look at our works with a different perspective through different cultures we can discover ourselves with the literary works of others.

Keywords