FAKİR BAYKURT’UN ROMANLARINDA ALEVİ ve SÜNNİ ÇATIŞMA(MA)SI

Author:

Number of pages: 408-421
Year-Number: 2017-10

Abstract

Fakir Baykurt 1950 sonrasında yazdığı romanları, öyküleri, şiirleri denemeleri, çocuk kitapları, halk masalları, değerlendirme yazıları ile dikkati çeker. Köy romanı ile 1950'lerden 1970'lerin sonlarına kadar Türk edebiyatının en popüler ismi olarak kalmayı başaran Fakir Baykurt'un eserlerinin temel amacı; köyün ve köylülerin yaşamını belgeye dönüştürmektir. Köy ve köylü yaşamını romanının temel konusu yapan Fakir Baykurt, Alevilerin kültür zenginliğini ön plana çıkaran romanlar da yazmıştır. Kaplumbağalar ve Yarım Ekmek romanlarında, Aleviler ve Alevilik romanın dokusunda önemli bir yer tutar. Fakir Baykurt’un özellikle Kaplumbağalar romanında Alevi topluluğuna ait değerler önemli ölçüde romana girer. Yarım Ekmek’te ise bir kadının- Kezik Acar’ın- yaşam öyküsü etrafında Alevi dünyası romana malzeme olur.

Keywords

Abstract

Fakir Baykurt, 1950 after his novels, stories, poems, essays, children’s boks, folk tales and evaluation of vritings have attracted attention. Until the late 1970s to the 1950s with the village novel in Turkish literature representing the most popular area. Fakir Baykurt’s main aim of his work is to shed light on the village and peasant life. Villages and villagers who do basic issues of life novel Fakir Baykurt, highlighting the richness of Alevi culture also has written a novel. “Turtles” and “Half of Bread” in the novels, Alevis and Alevi has an important place in the novel. Fakir Baykurt’ especially “Turtles” in the novel, all the values belonging to the Alevi community enters the novel. Author spread between the Alevi religious community source beliefs, myths and rituals in the novel gives. “Half of Bread” in the story of a woman’s life around-Kezik Acar, Alevi world is the subject of the novel.

Keywords