VİYANA SATIM SÖZLEŞMESİNİN UYGULAMA ALANI

Author:

Number of pages: 586-606
Year-Number: 2017-10

Abstract

Uluslararası ticaretin içinde oldukça geniş yer tutan taşınır malların satımı, uluslararası sözleşmeler ile düzenleme alanı bulmaktadır. Uluslararası ticaretin hukuki güvenliğinin ve istikrarının sağlanması için uluslararası düzenlemeler oldukça önemlidir. Zira milli hukuk sistemleri bu konuda tatmin edici olmamaktadır. Bu nedenle Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu, 11 Nisan 1980 tarihinde ‘‘Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Anlaşması(Viyana Satım Sözleşmesini)’’ nı kabul etmiştir. Viyana Satım Sözleşmesinin amacı, uluslararası ticaretin hukuki güvenlik ve istikrarını ve uluslararası dostane ilişkilerin gelişmesini sağlamak, uluslararası ticaretin gelişmesini teşvik etmektir. Viyana Satım Sözleşmesinin yaklaşık 80 ülke tarafından kabul edilmesi ve hatta ülkelerin Sözleşmenin hükümlerini kendi iç hukuklarına uygulamaları, farklı hukuk sistemleri açısından kabul gördüğünü göstermektedir. Bu nedenle bu Sözleşmenin, amacını yerine getirdiği başarılı bir uluslararası metin olduğunu söylemek yanlış olmaz. Uluslararası büyük öneme sahip bu Sözleşme Türkiye tarafından da onaylanmış, 01.08.2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu nedenle Sözleşmenin uygulama alanını tespit önem arz etmektedir. Çalışmamızda Viyana Satım Sözleşmenin yer, konu ve zaman bakımından uygulama alanı incelenecektir.

Keywords

Abstract

The sale of movable properties, which have a considerably large place in international trade, is regulated by international contracts. International regulations are crucial for ensuring the legal security and stability of international trade because national legal systems are not satisfactory in this respect. Thus, United Nations Commission on International Trade Law (Uncitral) adopted the “United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (Vienna Sales Convention)” on April 11, 1980. The purpose of Vienna Sales Convention is to ensure the development of legal security and stability of international trade and international friendly relations and to promote the development of international trade. Adoption of Vienna Sales Convention by approximately 80 countries and the application of the provisions of the convention in domestic law indicates that the convention is recognised by different legal systems. For this reason, it is not wrong to say that this Convention is a successful international text that fulfills its purpose. This Convention, which has great importance, has also been ratified by Turkey and entered into force on 01.08.2011. Therefore, determination of the application area of the contract is important. In this paper, the field of application of the Vienna Sales Convention will be examined in terms of location, subject and time.

Keywords