İNGİLTERE’DE ÖĞRETMEN STANDARTLARI VE COĞRAFYA EĞİTİMİ

Author :  

Year-Number: 2017-10
Language : null
Konu : COĞRAFYA EĞİTİMİ
Number of pages: 273-286
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Genç nesillere coğrafya öğretme konusu dünyanın birçok ülkesinde önemli bir mesele olduğu gibi İngiltere’de de önemlidir. Bu çerçevede İngiltere’de eğitim işlerini bir seviyeye taşımak amacıyla Ulusal Müfredat yayınlanmış ve coğrafya dersleri programları da buna göre şekillendirilmiştir. Diğer yönden İngiltere’de öğretmen eğitimi sürekli sorgulanmış ve hatalı bulunan yönler düzeltilmeye çalışılmıştır. İngiltere’de “öğretmenlerde bulunması gereken temel bazı özellikler” belirlenmiştir. Bu bağlamda coğrafya öğretmenlerden mesleki olarak belli özellikleri bulundurması istenir. İngiltere’de çok sayıda üniversitede coğrafya öğretmeni yetiştirme programı vardır. Bu çalışmada İngiltere’deki coğrafya öğretmeni standartları ele alınmıştır. Çalışmada öncelikle kaynak taramasına gidilmiş ve konu üzerinde detaylı veri toplanmıştır. Çalışmada arazi çalışması yapılmış ve İngiltere’deki çeşitli ortaöğretim okulları ve üniversiteler ziyaret edilmiştir. Çalışma neticesinde İngiltere’de coğrafya öğretmeni olabilmek için Nitelikli Öğretmen Statüsü (Qualified Teacher Status - QTS) almak, ayrıca Teaching Qualification (TQ) olarak isimlendirilen “öğretmenlik belgesine” sahip olmak veya Eğitimde Lisans Üstü Sertifika( Postgraduate Certificate in Education-PGCE) belgesi almak gibi bir takım şartların arandığı görülmüştür.

Keywords

Abstract

Teaching geography to younger generations is an important issue in England as it is in many other countries around the world. In this sense, National Curriculum was published in England to take educational affairs to a certain level; and geography courses curricula were shaped according to this program. On the other hand, teacher training was constantly questioned in England to correct the aspects that seem defective. In England, certain basic characteristics that are expected to be possessed by teachers were determined. To this end, geography teachers are requested to possess certain characteristics in professional terms. Through literature review, detailed data were collected initially in the study. Field survey was also conducted in the study, and various secondary schools and universities in England were visited. At the end of the study, it was seen that in order to be a geography teacher in England one has to be granted with Qualified Teacher Status (QTS), a “teaching certificate” named Teaching Qualification (TQ) or a Postgraduate Certificate in Education (PGCE).

Keywords


 • Bayram, D. (2010). Türkiye, Abd, Japonya, İngiltere Ve Avustralya’da Fen Ve Fizik Öğ- retmenlerine Yönelik Mesleki Gelişim Programlarının Karşılaştırılması, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi.

 • Butt, G. (2000). The Continuum Guide To Geography Education, Contınuum: London.

 • Çolak, E. (2005). İngiliz Eğitim Sistemi, (Ed.)Füsun Akarsu, Ülkeler ve Eğitim Sistemleri, Nobel yayın dağıtım: Ankara. s. 191- 207.

 • Erdoğan, İ. (2006). Çağdaş Eğitim Sistemleri, Sistem yayıncılık, İstanbul.

 • Foster, D. (2017). Teacher recruitment and retention in England, Brıefıng Paper. http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-7222 adresinden 10.05.2017 tarihinde edinilmiştir.

 • Furlong, j. (2013) Globalisation, Neoliberalism, and the Reform of Teacher Education in England, The Educational Forum, 77:1, 28-50, DOI: 10.1080/00131725.2013.739017

 • Gibbons, S. & Vignoles, A. (2011). Geography, choice and participation in higher edu- cation in England, Regional Science and Urban Economics, 42, 98–113.

 • Green, A. (1990). Education and State Formation:The Rise of Education Systems in Eng- land, France and the USA. New York: Palgrave Macmillan.

 • Halstead, V. (2003). Teacher Education in England: Analysing change through scenario thinking, European Journal of Teacher Education, 26:1, 63-75.

 • House of Commons Education Committee Recruitment and retention of teachers Fifth Report of Session 2016–17. https://www.publications.parliament.uk/pa/cm 201617/cmselect/cmeduc/199/199.pdf, 02.05.2017 tarihinde edinilmiştir.

 • Kent, A. (1999). Geography in Secondary Education in England. International Research in Geographical and Environmental Education, 8:3, 287-290,

 • Lo, M. L. (2006). A Cross-Cultural Study of Art Teacher Education in Taiwan and Eng- land, Journal compilation, 25.2, 182-193.

 • Marsden, W. E. (1990). The Role of Geography in Education in England and Wales. GeoJournal, 20.1, pp. 25-31.

 • Standard for teachers’ professional development, July 2016. ttps://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/53 7031/160712_-_PD_Expert_Group_Guidance.pdf, adresinden 05.05.2017 tarihinde edinilmiştir.

 • Swanwick, K. (1994). The 'Reform' of Teacher Education in England. SAGE Journals, Vol 2, Issue 1, p.1-7

 • Şahin, V. (2011). İngiltere’de Yükseköğretimde, Coğrafya Eğitim ve Öğretiminin Müf- redat, Metot ve Araç-Gereç Açısından Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. İstanbul.

 • Winter, C. (2012). Geography and education II: Policy reform, Humanities and the fu- ture of school Geography in England. Progress in Human Geography, 36(2) 254– 262, http://journals.sagepub.com/home/phg adresinden 02.04. 2017 edinilmiştir.

 • Winter, C. (2012). Geography and education III: Update on the development of school geography in England under the Coalition Government. Progress in Human Geography, 37(3) 442–451, http://journals.sagepub.com/home/phg adresinden 03.04. 2017 edinilmiştir.

 • www.gre.ac.uk/_designs/?a=191375, adresinden 05. 05. 2017 tarihinde edinilmiştir.

                                                                                                    
 • Article Statistics