HAVALİMANLARINDAKİ MASTER PLANLAMA VE ŞEHİR-KARGO HAVALİMANI KAVRAMLARININ İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 435-445
Year-Number: 2017-10

Abstract

Tüm Dünyada 11 Eylül 2001 İkiz Kule Saldırılarından sonra büyük çöküş yaşayan Sivil Havacılık Sektörü, Düşük Maliyetli Taşımacılık ve Havayolu İçinde Havayolu kavramları altında personel giderlerinin düşürülerek bilet fiyatlarının azaltılması stratejileriyle birlikte hem eski gücüne kavuşmuş hem de yükseliş trendi içerisine girmiştir. Bu yükseliş trendi ile mevcut havalimanları artan talebi karşılayamamakla beraber zaten var olan master plan stratejisi çok daha önemli bir strateji haline gelmiştir. Havayolları taleplerin karşılanabilmesi için yeni uygulamalar geliştirse de kapasite problemi çözülememektedir. Bu çalışmada günümüzde havalimanlarının mevcut alanlarının büyümesinin mümkün olmadığı durumlarda, havalimanlarının kapasitelerinin arttırılması amacıyla farklı yapılanmalar eşliğindeki stratejiler incelenerek günümüz Sivil Havacılık Master Planlama kavramı analiz edilerek çözüm önerileri sunulacaktır.

Keywords

Abstract

In all over the world after September 11 Twin Tower Attacks, Civil Aviation Industry has fallen dramatically. In this dramatic fall, Civil Aviation Industry gained its own power and has instantaneously rised with the concepts of Low Cost Transportation and Airlines Within Airlines strategies. With this rapid uptrend, airports can not compensate the rising demand and existing master plan strategy has become much more important. Airlines has developed new applications but this capacity problem can not be solved. Nowadays, if the airports available growth area is not feasible, solutions about enhancing the airport capacity strategies will be presented in different structures by analyzation of the concept Civil Aviation Master Planning.

Keywords