TURİZM AÇISINDAN YÖRESEL YEMEKLERİN PAZARLAMA ARACI OLARAK KULLANILMASI: KARAMAN İLİ ÖRNEĞİ

Author:

Number of pages: 446-462
Year-Number: 2017-10

Abstract

Dünyanın en zengin mutfaklarından biri olan Türk mutfağını meydana getiren yöresel yemekler, yiyecek içecek işletmelerinin faaliyetlerini devam ettirmesinde ve pazarlamasında önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı; bereketli toprakları ve zengin mutfak kültürü ile dikkat çeken Karaman ilinin sahip olduğu yöresel mutfağının işletmeler tarafından pazarlama aracı olarak kullanılıp kullanılmadığını tespit etmektir. Çalışma; işletmelerin yöresel yemek kültürüne bakış açısını belirlemek, Karaman’ın sahip olduğu zengin yemek kültürünün bilincinde olup olmadıklarını tespit etmek, yöresel yemeklerin önemine dikkat çekmek ve yöresel yemeklerin bu işletmelerin pazarlama stratejileri arasında yer alıp almadığını saptamak açısından önem arz etmektedir. Araştırmanın amacı doğrultusunda oluşturulan anket formu Karaman il merkezinde bulunan yiyecek-içecek işletmelerine uygulanmış, araştırmada elde edilen veriler doğrultusunda yiyecek-içecek işletmelerinin büyük bir kısmının yöresel yemekleri menülerinde bulundurmadıkları, yöresel yemeklerin servisini yapanların ise söz konusu yemekleri etkin bir pazarlama aracı olarak kullanmadıkları sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

Local meals which produce Turkish Cuisine - one of the richest cuisines of world - are important for food and beverage businesses to sustain their activities and to be marketed. The purpose of this study is to determine whether the local cuisine of Karaman province which is attracting attention with fertile lands and rich culinary culture, is used as a marketing tool by businesses. Study is important for businesses to determine the point of view of local food culture and whether they are aware of the rich food culture of Karaman and to draw attention to the importance of local food and to determine whether local foods are among the marketing strategies of these enterprises. The survey in accordance with the aim of study was practiced to businesses in city center. In the direction of data obtained in study, it is resulted that most of businesses don’t provide local meals in their menus and businesses, who service local meals, don’t use these meals as marketing tool.

Keywords