NEDÎM’İN HAYATI, ŞECERESİ VE ŞAİRLİĞİNE DAİR

Author:

Number of pages: 80-126
Year-Number: 2017-10

Abstract

Nedîm, XVIII. asır klasik Türk edebiyatımızın en meşhur şairidir. Nedîm hakkında biyografik ve sanatı konusunda çok sayıda yazı yazılmıştır. Bu çalışmada Nedîm’in biyografisine ve edebî kişiliğine dair araştırmacıların çalışmalarında başvurabileceği değerli bilgiler ve Arap harfli Osmanlıca metinleri okuyamayan klasik Türk edebiyatı meraklıları için Arap harfli metinlerin latin harflerine çevirisi bulunmaktadır. Elbette Nedîm hakkında yazılanlar bu çalışmada verilenlerden ibaret değildir. Bu çalışmanın hacmini aşacağından Nedîm’le ilgili kıymeti haiz en önemli yazıları bir araya getirmeye çalıştık. Nedîm’in şairliği konusunda yazılanlar ise şiirlerindeki üslubu ve okuyucuya hissettirmeye çalıştığı epikürist dünya görüşünün yansımalarının döneminde ve sonrasında hep takdirle karşılandığı ve taklit edildiği yönünde birer medhiye tarzındadır.

Keywords

Abstract

Nedim is the most famous poet of 18th century classical Turkish literature. Many articles have been written about Nedim’s biography and his poetry style. In this work there is valuable information about Nedim’s biography and his poetry style that researchers can refer to and there is Arabic lettered texts are translated into Latin letters for the classical Turkish literature enthusiasts who can not read Ottoman texts in Arabic letters. Of course, the writings about Nedim are not the ones given in this work. In order not to increase the volume of this work, we have just tried to put together only the most important articles about Nedim. The writings about Nedim’s poetry are related to his poetry style and his epicurean worldview.

Keywords