AYTÜL AKAL’IN ESERLERİNDE AİLE İÇİ ÇATIŞMA ÜZERİNE BİR İNCELEME

Author:

Number of pages: 621-633
Year-Number: 2017-10

Abstract

Canlılar yaşamlarını sürdürürken engellerle karşılaşır ve bu engelleri aşarken de çatışmalar yaşar. Birey bazen kendisi bazen de ailesi, irtibat halinde olduğu kişiler, toplumlar ve kurumlarla çatışmalara düşer. Bu çatışmaların önemli bir kısmı, toplumun temel taşlarını oluşturan ailelerde yaşanır. Bireyi ve toplumu çeşitli yönden etkileyen aile içi çatışmalar, sosyal bilimlerin ilgi alanı olduğu gibi her yönüyle insanı konu edinen edebiyatın, özellikle de çocuk edebiyatının ana konularından birini oluşturur. Çocuğu merkeze alan bu edebiyat, çocuğa görelik ilkesiyle hazırlanan eserler aracılığıyla bireyi hayatın gerçekleriyle tanıştırır. Çok sayıda eserle karşılaşan okuyucu, zaman zaman niteliksiz kitaplarla da tanışabilir. Bu da bize çocuk kitaplarındaki niteliği, çocuğa görelik ve çocuk duyarlılığını özümseyen ve bunu eserlerine yediren çocuk edebiyatı yazarlarını hatırlatır. Aytül Akal, çocuğun dünyasını ve edebiyatın niteliklerini özümseyen bir yazar olarak bilinir. O, çocukların kuşaklar arası, aile içi ve günlük yaşamda karşılaştığı çatışmaları mizahî bir üslupla anlatan yazarlardan biridir. Ergenlerin günlük hayatta yaşadığı çatışmaları konu alan bu çalışmada Akal’ın Kızım Ben Çocukken ve Oğlum Ben Çocukken adlı kitaplarında aile içinde gerçekleşen kişinin kendisiyle ve başka bir kişiyle yaşadığı çatışmalar söz konusu edilmektedir.

Keywords

Abstract

Living things, while leading their lives, meet obstacles & fighting with these obstacles, they come across challenges. The individual being, sometimes contradicts with himself or his family, his relatives, societies & institutions. The majority of these conflicts experienced in the families, forming the basis of society. Intra familial conflicts, affecting individual & society from different angles, constitute one of the major subjects of literature, especially children’s literature. This literature, putting the child into the center, introduces the individual with the realities of life through literary works concerning children. The reader coming across so many works may sometimes face unqualified books as well. And this reminds us of the writers of children’s literature who cares for the quality in children’s books, who follows the children needs, who internalizes the sensitivity of children & who utilizes all these in his or her works. Aytül Akal is know as a writer who has been aware of the world of children & who has internalized the quality of literature. She is one of the writers narrating humorously the intergenerational, intrafamilial or daily conflicts as its subject matter, we will find Akal mentioning about the individual having conflicts intrafamilial or with someone out of family in her works Kızım Ben Çocukken (My Daughter when I was a Child) & Oğlum Ben Çocukken (My Son when I was a Child).

Keywords