OKUL ÖNCESİNDE SES EĞİTİMİNE GENEL BİR BAKIŞ

Author:

Number of pages: 484-497
Year-Number: 2017-10

Abstract

Okul öncesi dönemin çocukların eğitim hayatında çok önemli bir rolü olduğu artık tartışılmaz bir boyuttadır. Konu ile ilgili birçok öğretim-yöntem ve tekniği geliştirilmiş, ana sınıfı öğretimi çeşitli eğitim kurumlarında çok önem verilir hale gelmiştir. 21. yüzyılda ortaya çıkan eğitim anlayışındaki yeniliklerin, çocuk gelişimi ve eğitiminde kullanılan yöntemler konusundaki en önemli boyutu genelde sanat, özelde müzik alanında görülmektedir. Bu etkinlik türü kapsamında olan ve asıl hedefi dil gelişimini desteklemek olan ses çalışmaları doğru planlanıp uygulandığında çocuklarda olumlu etkileri tartışılmaz boyuttadır. Okul öncesi dönemi çocuğu duygularını belli etmek için müziği araç olarak kullanırlar. Toplu olarak şarkı söylediklerinde ise sosyal, dil ve duygusal gelişimleri hız kazanır. Bireysel şarkı söylediklerinde ise seslerini kontrol etmeyi, kendilerine güven duymayı keşfederler ve müziği iletişim aracı olarak kullanmaya başlarlar. Bu boyut çocuğun gelişiminde oldukça önemlidir. Yapılan bu çalışma, ilköğretime hazırlanan çocuğun, ana sınıfında sanat ve müzik eğitimi ile tanışmasının önemini vurgulamakta, müzik eğitimi kapsamında verilen ses eğitiminin önemi üzerinde durarak, ilgili literatür ışığında bilgiler vermeyi amaçlamaktadır. Ayrıca okul öncesi öğretmenlerinin aldıkları eğitim içinde müzik derslerinin önemini vurgulayarak, konu hakkında karşılaşılan bazı sorunları ele almıştır.

Keywords

Abstract

It is now an indisputable dimension that preschool period has a very important role for children in education. Many teaching methods and techniques related to the subject have been developed and the main class teaching has become very important in various educational institutions. The most important dimension of the innovations in the 21st century educational approach, methods used in child development and education is seen in art, especially music. Positive effects on children are indisputable when audio studies that are within this type of activity and whose main objective is to support language development are planned and implemented correctly. The pre-school period uses the child as a musical instrument to show their emotions. Social, language and emotional developments gain momentum when they sing together. When singing individual songs, they start to control their voices, to trust themselves, and to use them as a means of music communication. This dimension is very important in the development of the child. This study puts an emphasis on the importance of pre-school children’s meeting art and music while they are preparing for primary education. It also aims to give information in the light of the literature review in terms of music education by highlighting the singing lessons given in the pre-school institutions. Furthermore, by prioritizing the music lessons, some obstacles that pre-school teachers have had in their training have been mentioned in this study. It also emphasized the importance of music lessons in pre-school teachers' education and dealt with some of the problems encountered.

Keywords