MEHMET TOPAL’IN KIBRIS’TA TÜRK OLMAK ADLI OYUNU ÜZERİNE

Author:

Number of pages: 498-512
Year-Number: 2017-10

Abstract

Kıbrıs sorunu 1950’lerden itibaren Türkiye’de millî dava haline gelmiştir. Hasene Ilgaz’ın 1948 yılında öğretmenlerden kurulu bir heyetle Kıbrıs’a yaptığı gezi ve ardından Türkiye dönüşünde kaleme aldığı Kıbrıs Notları (1949) adlı eseri de Türkiye kamuoyunda bu ateşi başlatan ilk eser olmuştur. Bundan sonra da Türkiye’de Kıbrıs Türklüğü üzerine eserler doğmaya başlamıştır. Özellikle 1 Nisan 1955’te başlayan EOKA saldırılarından, 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekâtına kadar olan süreçte ve sonrasında Türkiye’de birçok yazar-şair Kıbrıs konusuyla yakından ilgilenmiş ve millî-hamasî-propaganda nitelikli onlarca eser neşretmişlerdir. Bu tür eserlerin günümüzde de sürdüğünü görmekteyiz. Son yıllarda Hüsamettin Tecmen’in, Kıbrıs’ta Üç Türk Çocuğu (2010) adlı çocuk romanı ile Turgut Özakman’ın yayınladığı, Çılgın Türkler Kıbrıs (2012) adlı belgesel romanı Kıbrıs sorununun günümüzde halen canlılığını koruduğunun birer örneğidir. İşte bu yeni eserlerden bir tanesi de Mehmet Topal’ın 2009 yılında kaleme aldığı Kıbrıs’ta Türk Olmak adlı tarihsel-belgesel tiyatro eseridir. Mehmet Topal bu eserde kendisi gibi Elazığlı olan, Gazi Binbaşı Nihat İlhan’ın ailesinin, Rumlar tarafından trajik bir biçimde katledilişini ele alır ve tarihsel-belgesel gerçeklere dayanarak anlatır. Bu bildiride Mehmet Topal’ın, Kıbrıs’ta Türk Olmak (2009) adlı oyunu tarihsel-belgesel gerçeklik bağlamında değerlendirilerek incelenecektir.

Keywords

Abstract

The issue of Cyprus has been a national case in Turkey since 1950s. The first trace which started this fire in Turkey was Kıbrıs Notları (1949) written by Hasene Ilgaz after the trip to Cyprus with a group of teachers after this in Turkey. Traces about turkish Cypriot has been started to be worked on. Especially, between 1st April 1955 when the attacks started by EOKA, to 20 th July 1974 when the Happy Peace Attack done, a lot of writers and poets took this topic as the subject of their writing traces. Nowadays, we can see that kind of traces. In last years Çılgın Türkler Kıbrıs (2012) by Turgut Özakman as a documentary novel and Kıbrıs’ta Üç Türk Çocuğu (2010) by Hüsamettin Tecmen as a novel, show that the issue of Cyprus is still alive. Another trace which has been written in post years is Kıbrıs’ta Türk Olmak (2009) by Mehmet Topal as a historical-documentary play trace. Mehmet Topal, in this play, took the tragedy of a soldier, Nihat İlhan’s family, which has been murdered by Greeks as the subject of his historical-documentary play. In this announcement, Kıbrıs’ta Türk Olmak (2009) by Mehmet Topal will be evaluated and examined under historical-documentary truth conditions.

Keywords