Editorial Board


JOURNAL ADMINISTRATION
EDITOR
Dr. Özcan BAYRAK

SUBEDITORS
Ar. Gör. Hasan KIZILDAĞ
Uzm. Çiğdem ŞAHİN


EDITORIAL BOARD

Sociology
Dr. Öğr. Üyesi Cemile Zehra Köroğlu Gümüşhane Üniversitesi

Economy
Doç. Dr. Melda Yaman Öztürk Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Turkish Language and Literature
Dr. Öğr. Üyesi Fatih Özek Fırat Üniversitesi

Turkish Education
Doç. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal Dumlupınar Üniversitesi

Linguistics
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Gürlek İstanbul Üniversitesi

Business
Doç. Dr. Orhan Küçük Gümüşhane Üniversitesi

Psychological Counseling and Guidance
Doç. Dr. Recep Koçak Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Geography
Dr. Öğr. Üyesi Emre Özşahin Namık Kemal Üniversitesi

History of Art
Dr. Öğr. Üyesi Aslı Sağıroğlu Aslan Erciyes Üniversitesi

Music
Doç. Dr. Damla Bulut Niğde Üniversitesi

Radio and Television
Prof. Dr. Sedat Cereci Mustafa Kemal Üniversitesi

Communication
Dr. Öğr. Üyesi Nurdan Tümbek Tekeoğlu Aydın Üniversitesi

Social Science Education
Dr. Öğr. Üyesi Yasin Doğan Adıyaman Üniversitesi

Preschool Education
Dr. Öğr. Üyesi Esra Dereli Osmangazi Üniversitesi

Social Services
Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Köroğlu Gümüşhane Üniversitesi

Education Sciences
Prof. Dr. Nuri Gömleksiz Fırat Üniversitesi

History
Dr. Öğr. Üyesi Çağatay Benhur


Science Education
Dr. Öğr. Üyesi Hatice Güngör Seyhan Kocaeli Üniversitesi

Religion Education
Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir Çekin Kastamonu Üniversitesi

Education of French Language
Prof. Dr. Hanife Nalan Genç Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Education of German Language
Dr. Öğr. Üyesi Bülent Kırmızı Fırat Üniversitesi

Field Editor of Educational Sciences
Doç. Dr. Ali Haydar Şar Sakarya Üniversitesi

Field Editor of Physical Education
Dr. Öğr. Üyesi Uğur Abakay Gaziantep

Education Management and Supervision
Dr. Öğr. Üyesi Meltem Akın Kösterelioğlu Amasya Üniversitesi

Education Programs and Teaching
Dr. Öğr. Üyesi İlker Kösterelioğlu Amasya Üniversitesi

Philosophy
Dr. Öğr. Üyesi Fazıl Karahan


Tourism Management
Dr. Öğr. Üyesi Turgay Bucak Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Labor Economics and Industrial Relations
Dr. Öğr. Üyesi Yeliz Yeşil Bilecik Üniversitesi

Principal of Indexing
Ar. Gör. Hasan KIZILDAĞ Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Graphic Design
Öğr. Bülent POLAT Milli Eğitim Bakanlığı

ADVISORY BOARD
Prof. Dr. Hayati DEVELİ
Prof. Dr. İbrahim KAVAZ
Prof. Dr. Musa DUMAN
Prof. Dr. Hülya ARGUNŞAH
Prof. Dr. Ömür CEYLAN
Prof. Dr. Mustafa ÖZKAN
Prof. Dr. Mustafa ARGUNŞAH
Prof. Dr. Abdullah UÇMAN
Prof. Dr. Mustafa ÇİÇEKLER
Prof. Dr. Hülya ARGUNŞAH
Prof. Dr. Günay KARAAĞAÇ
Prof. Dr. Hanife Nalan GENÇ
Prof. Dr. İsmail BEKÇİ
Prof. Dr. Nuri GÖMLEKSİZ
Prof. Dr. Sedat CERECİ

Prof. Dr. Muhittin ELİAÇIK - Kırıkkale Üniversitesi-Turkey
Prof. Dr. Tarık ÖZCAN - Fırat Üniversitesi-Turkey
Prof. Dr. Nadir İLHAN - Ahi Evran Üniversitesi-Turkey
Prof. Dr. Vedat ÇINAR - Fırat Üniversitesi-Turkey
Prof. Dr. Cihan IŞIKHAN - Dokuz Eylül Üniversitesi-Turkey
Prof. Dr. Tofiq ABDÜHASANLİ - Azerbaijan Devlet İktisat Üniversitesi-Azerbaijan
Prof. Dr. Mustafa BULAT - Atatürk Üniversitesi-Turkey
Prof. Dr. İsa ELİRİ - Kırıkkale Üniversitesi-Turkey
Prof. Dr. Murat SUNKAR - Fırat Üniversitesi-Turkey
Prof. Dr. Bahir SELÇUK - Fırat Üniversitesi-Turkey
Prof. Dr. Engin ÖNER - Yüzüncüyıl Üniversitesi-Turkey
Prof. Dr. Nedim BAKIRCI - Ömer Halis Demir Üniversitesi-Turkey
Doç. Dr. Sabri Tevfik HAMMAN - Sahoc Üniversitesi-Egypt
Doç. Dr. İbrahim ÇANKAYA - Uşak Üniversitesi-Turkey
Doç. Dr. Mehmet GÜNEŞ - Marmara Üniversitesi-Turkey
Doç. Dr. Gülay KARŞICI - Marmara Üniversitesi-Turkey
Doç. Dr. Süleyman CAN - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi-Turkey
Doç. Dr. Ganire HÜSEYNOVA - Erciyes Üniversitesi-Turkey
Doç. Dr. Ergün SERİNDAĞ - Çukurova Üniversitesi-Turkey
Doç. Dr. Esin OZANSOY - İstanbul Üniversitesi-Turkey
Doç. Dr. İrfan KALAYCI - İnönü Üniversitesi-Turkey
Doç. Dr. Beşir MUSTAFAYEV - Siirt Üniversitesi-Turkey
Doç. Dr. Leyla GADYİVEYA - Dağıstan Devlet Üniversitesi-Russia Federation
Doç. Dr. Ayşe Derya KAHRAMAN - Karatay Üniversitesi-Turkey
Doç. Dr. Fatih ÖZEK - Fırat Üniversitesi-Turkey
Doç. Dr. Önder YAĞMUR - Atatürk Üniversitesi-Turkey
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Turan SİNAN - Fırat Üniversitesi-Turkey
Assoc. Prof. Dr. Liailia Ihsanovna MİNGAZOVA - Kazan Federal Üniversitesi-Russia Federation
Assoc. Prof. Dr. Kulzhanova BAKYTGUL- Kazakhstan Milli Üniversitesi-Kazakhstan
Ph. D. Rahil NECEFOV - Azerbaijan Milli İlimler Akademisi-Azerbaijan
Dr. Öğr. Üyesi İnci Bilgin TEKİN - Boğaziçi Üniversitesi-Turkey
Dr. Öğr. Üyesi Tahir ÇELİKBAĞ - Fırat Üniversitesi-Turkey
Dr. Öğr. Üyesi Celal ASLAN - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi-Turkey
Dr. Öğr. Üyesi Sevgi SÜMERLİ SARIGÜL - Kayseri Üniversitesi-Turkey
Dr. Öğr. Üyesi Alireza ZADEGHAN - Tebriz Üniversitesi-Iran
Dr. Öğr. Üyesi Fatima HOCİN - Üsküp Blaje Koneski Filoloji Fakültesi-North Macedonia

Creative Commons License
The Journal of Kesit Academy is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.