Editorial Board


JOURNAL ADMINISTRATION

EDITOR IN CHIEF
Dr. Hasan KIZILDAĞ

SUBEDITOR

Uzm. Çiğdem ŞAHİN

EDITORIAL BOARD

Prof. Dr. Sedat Cereci-Mustafa Kemal University-Türkiye

Prof. Dr. Orhan Küçük-Sakarya Uygulamalı Bilimler University-Türkiye

Prof. Dr. Nuri Gömleksiz-Fırat University-Türkiye

Prof. Dr. Hanife Nalan Genç-Ondokuz Mayıs University-Türkiye

Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal-Kütahya Dumlupınar University-Türkiye

Prof. Dr. Esra Dereli-Eskişehir Osmangazi University-Türkiye

Prof. Dr. Damla Bulut-Ondokuz Mayıs University-Türkiye

Prof. Dr. Bülent Kırmızı-Osmaniye Korkut Ata University-Türkiye

Prof. Dr. Ali Haydar Şar-Sakarya University-Türkiye

Prof. Dr. Tofiq Abdühasanli-Azerbaycan Devlet İktisat University-Azerbaijan

Prof. Dr. Leyla Gadyiveya-Dağıstan Devlet University-Russia

Doç. Dr. Yasin Doğan-Pamukkale University-Türkiye

Doç. Dr. Uğur Abakay-Gaziantep University-Türkiye

Doç. Dr. Turgay Bucak-Çanakkale Onsekiz Mart University-Türkiye

Doç. Dr. Meltem Akın Kösterelioğlu-Amasya University-Türkiye

Doç. Dr. Mehmet Gürlek-İstanbul University-Türkiye

Doç. Dr. İlker Kösterelioğlu-Amasya University-Türkiye

Doç. Dr. Hatice Güngör Seyhan-Sivas Cumhuriyet University-Türkiye

Doç. Dr. Hüsamettin Karataş-Fırat University-Türkiye

Doç. Dr. Fazıl Karahan-Pamukkale University-Türkiye

Doç. Dr. Fatih Özek Fırat University-Türkiye

Doç. Dr. Emre Özşahin-Tekirdağ Namık Kemal University-Türkiye

Doç. Dr. Çağatay Benhur-Selçuk University-Türkiye

Doç. Dr. Gökçe Şahmaran Can-Van Yüzüncü Yıl University-Türkiye

Doç. Dr. Cemile Zehra Köroğlu-Uşak University-Türkiye

Dr. Suzana Canhasi-Piriştine University-Kosovo

Doç. Dr. Liailia Ihsanovna Mingazova-Kazan Federal University-Russia

Doç. Dr. Kulzhanova Bakytgul-Kazakistan Milli University-Kazakhstan

Dr. Öğr. Üyesi Yeliz Yeşil- Trakya University-Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Köroğlu-Uşak University-Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Kuttusi Zorlu-Ardahan University-Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Aslı Sağıroğlu Arslan-Erciyes University-Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi A. Nurdan Tümbek Tekeoğlu-İstanbul Ticaret University-Türkiye

Dr. Menent Shukrieva-Shumen University-Bulgaria

Dr. Burçin Şeyda Zorlu-Ondokuz Mayıs University-Türkiye

Dr. Julia Bartha-Debrecen University-Hungary

Dr. Guzalıya Khazieva-Tataristan Bilimler Akademisi-Russia

Dr. Elbrus Veliyev-Nahçıvan Devlet University-Azerbaijan

Dr. Bulat Sıbgatov-Tataristan Bilimler Akademisi-Russia

Dr. Rahil Necefov-Azerbaycan Milli İlimler Akademisi-Azerbaijan

Dr. Öğr. Üyesi Alireza Zadeghan-Tebriz University-Iran

Dr. Öğr. Üyesi Fatima Hocin-Üsküp Blaje Koneski Filoloji Fakültesi-Macedonia

Bibliography Editor 

Bahtıgül Kartal-Ondokuz Mayıs University-Türkiye

EDITORS FOR FOREIGN LANGUAGE

German

Doç. Dr. Şenay Kayğın-Atatürk University-Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Seval Karacabey-Muğla Sıtkı Koçman University-Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Aykut Haldan-Trakya University-Türkiye

Russian

Doç. Dr. Reyhan Çelik-Akdeniz University-Türkiye

Arabic

Dr. Öğr. Üyesi Mürüvvet Türken Çakır-Mardin Artuklu University-Türkiye

Doç. Dr. İsmail Bayer-Artvin Çoruh University-Türkiye

French

Dr. Öğr. Üyesi Zühre Yılmaz Güngör-Anadolu University-Türkiye

Öğr. Gör. Senem Seda Şahenk Erkan-Marmara University-Türkiye

English

Dr. Öğr. Üyesi Özge Gümüş-Adıyaman University-Türkiye
Dr. Öznur Yemez-Selçuk University-Türkiye

Turkish

Bil. Uzm. Feride KIZILDAĞ-Ondokuz Mayıs University-Türkiye

PRINCIPAL OF INDEXING
Dr. Hasan KIZILDAĞ-Ondokuz Mayıs University-Türkiye

GRAPHIC DESIGN
Öğr. Bülent POLAT Milli Eğitim Bakanlığı-Türkiye

EDITORIAL OFFICER

Ekrem Demir-Ondokuz Mayıs University-Türkiye

ADVISORY BOARD

Prof. Dr. Hayati Develi-İstanbul University-Türkiye

Prof. Dr. İbrahim Kavaz-Fırat University-Türkiye

Prof. Dr. Musa Duman-Fatih Sultan Mehmet University-Türkiye

Prof. Dr. Hülya Argunşah-Erciyes University-Türkiye

Prof. Dr. Ömür Ceylan-İzmir Kâtip Çelebi University-Türkiye

Prof. Dr. Mustafa Özkan-Ankara Yıldırım Beyazıt University-Türkiye

Prof. Dr. Mustafa Argunşah-Erciyes University-Türkiye

Prof. Dr. Abdullah Uçman-İstanbul 29 Mayıs University-Türkiye

Prof. Dr. Mustafa Çiçekler-İstanbul Medeniyet University-Türkiye

Prof. Dr. Günay Karaağaç-Ardahan University-Türkiye

Prof. Dr. Hanife Nalan Genç-Ondokuz Mayıs University-Türkiye

Prof. Dr. İsmail Bekçi-Süleyman Demirel University-Türkiye

Prof. Dr. Nuri Gömleksiz-Fırat University-Türkiye

Prof. Dr. Sedat Cereci-Hatay Mustafa Kemal University-Türkiye

Prof. Dr. Muhittin Eliaçık-Kırıkkale University-Türkiye

Prof. Dr. Tarık Özcan-Fırat University-Türkiye

Prof. Dr. Nadir İlhan-Ahi Evran University-Türkiye

Prof. Dr. Vedat Çınar-Fırat University-Türkiye

Prof. Dr. Cihan Işıkhan-Dokuz Eylül University-Türkiye

Prof. Dr. Tofiq Abdühasanli-Azerbaycan Devlet İktisat University-Azerbaijan

Prof. Dr. Mustafa Bulat-Atatürk University-Türkiye

Prof. Dr. İsa Eliri-Kırıkkale University-Türkiye

Prof. Dr. Murat Sunkar-Fırat University-Türkiye

Prof. Dr. Bahir Selçuk-Fırat University-Türkiye

Prof. Dr. Engin ÖNER-Van Yüzüncüyıl University-Türkiye

Prof. Dr. Nedim Bakırcı-Ömer Halis Demir University-Türkiye

Doç. Dr. Mehmet Güneş-Marmara University-Türkiye

Doç. Dr. Gülay Karşıcı-Marmara University-Türkiye

Prof. Dr. Süleyman Can-Muğla Sıtkı Koçman University

Prof. Dr. Ganire Hüseynova-Erciyes University-Türkiye

Prof. Dr. Ergün Serindağ-Çukurova University-Türkiye

Prof. Dr. Esin Ozansoy-İstanbul University-Türkiye

Prof. Dr. İrfan Kalaycı-İnönü University-Türkiye

Doç. Dr. Beşir Mustafayev-Siirt University-Türkiye

Prof. Dr. Leyla Gadyiveya-Dağıstan Devlet University-Russia

Doç. Dr. Ayşe Derya Kahraman-İstanbul University-Türkiye

Prof. Dr. Fatih Özek-Fırat University-Türkiye

Doç. Dr. Önder Yağmur-Atatürk University-Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Turan Sinan-Fırat University-Türkiye

Doç. Dr. Liailia Ihsanovna Mingazova-Kazan Federal University-Russia

Doç. Dr. Kulzhanova Bakytgul-Kazakistan Milli University-Kazakhstan

Dr. Rahil Necefov-Azerbaycan Milli İlimler Akademisi-Azerbaijan

Doç. Dr. İnci Bilgin Tekin-University-Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Tahir Çelikbağ-Fırat University-Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Celal Aslan-Van Yüzüncü Yıl University-Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Sevgi SÜMERLİ SARIGÜL - Kayseri University-Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Alireza Zadeghan-Tebriz University-Iran

Dr. Öğr. Üyesi Fatima Hocin-Üsküp Blaje Koneski Filoloji Fakültesi-Macedonia

Dr. Guzalıya Khazieva-Tataristan Bilimler Akademisi-Russia

Dr. Bulat Sıbgatov-Tataristan Bilimler Akademisi-Russia

Dr. Elbrus Veliyev-Nahçıvan Devlet University-Azerbaijan

Dr. Suzana Canhasi-Piriştine University-Kosovo

Dr. Menent Shukrieva-Shumen University-Bulgaristan

Dr. Julia Bartha-Debrecen University-Hungary

REPRESENTATIVE OF FOREIGN COUNTRY

Dr. Menent Shukrieva-Shumen University-Bulgaria

Dr. Guzalıya Khazieva-Tatarstan Sciences Academy-Russia

Dr. Elbrus Veliyev-Nahçıvan Devlet University-Azerbaijan

Dr. Öğr. Üyesi Alireza Zadeghan-Tebriz University-Iran

Dr. Öğr. Üyesi Fatima Hocin-Üsküp Blaje Koneski Filoloji Fakültesi-Macedonia

Doç. Dr. Kulzhanova Bakytgul-Kazakhstan National University-Kazakhstan

Dr. Suzana Canhasi-Piriştine University-Kosovo

Dr. Öğr. Üyesi Alireza Zadeghan-Tebriz University-Iran