Editorial Board


DERGİ YÖNETİMİ/JOURNAL ADMINISTRATION

EDİTÖR/EDITOR IN CHIEF
Dr. Bülent POLAT

EDİTÖR YARDIMCILARI/SUBEDITORS

Arş. Gör. Hasan KIZILDAĞ
Uzm. Çiğdem ŞAHİN

EDİTÖRLER KURULU/EDITORIAL BOARD

Prof. Dr. Sedat Cereci-Mustafa Kemal Üniversitesi-Türkiye

Prof. Dr. Orhan Küçük-Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi-Türkiye

Prof. Dr. Nuri Gömleksiz-Fırat Üniversitesi-Türkiye

Prof. Dr. Hanife Nalan Genç-Ondokuz Mayıs Üniversitesi-Türkiye

Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal-Kütahya Dumlupınar Üniversitesi-Türkiye

Prof. Dr. Esra Dereli-Eskişehir Osmangazi Üniversitesi-Türkiye

Prof. Dr. Damla Bulut-Ondokuz Mayıs Üniversitesi-Türkiye

Prof. Dr. Bülent Kırmızı-Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi-Türkiye

Prof. Dr. Ali Haydar Şar-Sakarya Üniversitesi-Türkiye

Prof. Dr. Tofiq Abdühasanli-Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi-Azerbaycan

Prof. Dr. Leyla Gadyiveya-Dağıstan Devlet Üniversitesi-Rusya

Doç. Dr. Yasin Doğan-Pamukkale Üniversitesi-Türkiye

Doç. Dr. Uğur Abakay-Gaziantep Üniversitesi-Türkiye

Doç. Dr. Turgay Bucak-Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi-Türkiye

Doç. Dr. Meltem Akın Kösterelioğlu-Amasya Üniversitesi-Türkiye

Doç. Dr. Mehmet Gürlek-İstanbul Üniversitesi-Türkiye

Doç. Dr. İlker Kösterelioğlu-Amasya Üniversitesi-Türkiye

Doç. Dr. Hatice Güngör Seyhan-Sivas Cumhuriyet Üniversitesi-Türkiye

Doç. Dr. Hüsamettin Karataş-Fırat Üniversitesi-Türkiye

Doç. Dr. Fazıl Karahan-Pamukkale Üniversitesi-Türkiye

Doç. Dr. Fatih Özek Fırat Üniversitesi-Türkiye

Doç. Dr. Emre Özşahin-Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi-Türkiye

Doç. Dr. Çağatay Benhur-Selçuk Üniversitesi-Türkiye

Doç. Dr. Cemile Zehra Köroğlu-Uşak Üniversitesi-Türkiye

Dr. Suzana Canhasi-Piriştine Üniversitesi-Kosova

Doç. Dr. Liailia Ihsanovna Mingazova-Kazan Federal Üniversitesi-Rusya

Doç. Dr. Kulzhanova Bakytgul-Kazakistan Milli Üniversitesi-Kazakistan

Dr. Öğr. Üyesi Yeliz Yeşil- Trakya Üniversitesi-Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Köroğlu-Uşak Üniversitesi-Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Aslı Sağıroğlu Arslan-Erciyes Üniversitesi-Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi A. Nurdan Tümbek Tekeoğlu-İstanbul Ticaret Üniversitesi-Türkiye

Dr. Menent Shukrieva-Shumen Üniversitesi-Bulgaristan

Dr. Julia Bartha-Debrecen Üniversitesi-Macaristan

Dr. Guzalıya Khazieva-Tataristan Bilimler Akademisi-Rusya

Dr. Elbrus Veliyev-Nahçıvan Devlet Üniversitesi-Azerbaycan

Dr. Bulat Sıbgatov-Tataristan Bilimler Akademisi-Rusya

Dr. Rahil Necefov-Azerbaycan Milli İlimler Akademisi-Azerbaycan

Dr. Öğr. Üyesi Alireza Zadeghan-Tebriz Üniversitesi-İran

Dr. Öğr. Üyesi Fatima Hocin-Üsküp Blaje Koneski Filoloji Fakültesi-Makedonya

YABANCI DİL EDİTÖRLERİ/EDITORS FOR FOREIGN LANGUAGE

Almanca/German

Doç. Dr. Şenay Kayğın-Atatürk Üniversitesi-Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Seval Karacabey-Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi-Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Aykut Haldan-Trakya Üniversitesi-Türkiye

Rusça/ Russian

Doç. Dr. Reyhan Çelik-Akdeniz Üniversitesi-Türkiye

Arapça/Arabic

Dr. Öğr. Üyesi Mürüvvet Türken Çakır-Mardin Artuklu Üniversitesi-Türkiye

Doç. Dr. İsmail Bayer-Artvin Çoruh Üniversitesi-Türkiye

Fransızca/French

Dr. Öğr. Üyesi Zühre Yılmaz Güngör-Anadolu Üniversitesi-Türkiye

Öğr. Gör. Senem Seda Şahenk Erkan-Marmara Üniversitesi-Türkiye

İngilizce/English

Dr. Öğr. Üyesi Özge Gümüş-Adıyaman Üniversitesi-Türkiye
Dr. Öznur Yemez-Selçuk Üniversitesi-Türkiye

Türkçe/Turkish

Bil. Uzm. Feride KIZILDAĞ-Ondokuz Mayıs Üniversitesi-Türkiye

İNDEKS SORUMLUSU/PRINCIPAL OF INDEXING
Arş. Gör. Hasan KIZILDAĞ-Ondokuz Mayıs Üniversitesi-Türkiye

GRAFİK TASARIM/ GRAPHIC DESIGN
Öğr. Bülent POLAT Milli Eğitim Bakanlığı-Türkiye

YAZI İŞLERİ SORUMLUSU/EDITORIAL OFFICER

Ekrem Demir-Ondokuz Mayıs Üniversitesi-Türkiye

DANIŞMA KURULU/ADVISORY BOARD

Prof. Dr. Hayati Develi-İstanbul Üniversitesi-Türkiye

Prof. Dr. İbrahim Kavaz-Fırat Üniversitesi-Türkiye

Prof. Dr. Musa Duman-Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi-Türkiye

Prof. Dr. Hülya Argunşah-Erciyes Üniversitesi-Türkiye

Prof. Dr. Ömür Ceylan-İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi-Türkiye

Prof. Dr. Mustafa Özkan-Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi-Türkiye

Prof. Dr. Mustafa Argunşah-Erciyes Üniversitesi-Türkiye

Prof. Dr. Abdullah Uçman-İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi-Türkiye

Prof. Dr. Mustafa Çiçekler-İstanbul Medeniyet Üniversitesi-Türkiye

Prof. Dr. Günay Karaağaç-Ardahan Üniversitesi-Türkiye

Prof. Dr. Hanife Nalan Genç-Ondokuz Mayıs Üniversitesi-Türkiye

Prof. Dr. İsmail Bekçi-Süleyman Demirel Üniversitesi-Türkiye

Prof. Dr. Nuri Gömleksiz-Fırat Üniversitesi-Türkiye

Prof. Dr. Sedat Cereci-Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi-Türkiye

Prof. Dr. Muhittin Eliaçık-Kırıkkale Üniversitesi-Türkiye

Prof. Dr. Tarık Özcan-Fırat Üniversitesi-Türkiye

Prof. Dr. Nadir İlhan-Ahi Evran Üniversitesi-Türkiye

Prof. Dr. Vedat Çınar-Fırat Üniversitesi-Türkiye

Prof. Dr. Cihan Işıkhan-Dokuz Eylül Üniversitesi-Türkiye

Prof. Dr. Tofiq Abdühasanli-Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi-Azerbaycan

Prof. Dr. Mustafa Bulat-Atatürk Üniversitesi-Türkiye

Prof. Dr. İsa Eliri-Kırıkkale Üniversitesi-Türkiye

Prof. Dr. Murat Sunkar-Fırat Üniversitesi-Türkiye

Prof. Dr. Bahir Selçuk-Fırat Üniversitesi-Türkiye

Prof. Dr. Engin ÖNER-Van Yüzüncüyıl Üniversitesi-Türkiye

Prof. Dr. Nedim Bakırcı-Ömer Halis Demir Üniversitesi-Türkiye

Doç. Dr. Mehmet Güneş-Marmara Üniversitesi-Türkiye

Doç. Dr. Gülay Karşıcı-Marmara Üniversitesi-Türkiye

Prof. Dr. Süleyman Can-Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Prof. Dr. Ganire Hüseynova-Erciyes Üniversitesi-Türkiye

Prof. Dr. Ergün Serindağ-Çukurova Üniversitesi-Türkiye

Prof. Dr. Esin Ozansoy-İstanbul Üniversitesi-Türkiye

Prof. Dr. İrfan Kalaycı-İnönü Üniversitesi-Türkiye

Doç. Dr. Beşir Mustafayev-Siirt Üniversitesi-Türkiye

Prof. Dr. Leyla Gadyiveya-Dağıstan Devlet Üniversitesi-Rusya

Doç. Dr. Ayşe Derya Kahraman-İstanbul Üniversitesi-Türkiye

Prof. Dr. Fatih Özek-Fırat Üniversitesi-Türkiye

Doç. Dr. Önder Yağmur-Atatürk Üniversitesi-Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Turan Sinan-Fırat Üniversitesi-Türkiye

Doç. Dr. Liailia Ihsanovna Mingazova-Kazan Federal Üniversitesi-Rusya

Doç. Dr. Kulzhanova Bakytgul-Kazakistan Milli Üniversitesi-Kazakistan

Dr. Rahil Necefov-Azerbaycan Milli İlimler Akademisi-Azerbaycan

Doç. Dr. İnci Bilgin Tekin-Üniversitesi-Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Tahir Çelikbağ-Fırat Üniversitesi-Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Celal Aslan-Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi-Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Sevgi SÜMERLİ SARIGÜL - Kayseri Üniversitesi-Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Alireza Zadeghan-Tebriz Üniversitesi-İran

Dr. Öğr. Üyesi Fatima Hocin-Üsküp Blaje Koneski Filoloji Fakültesi-Makedonya

Dr. Guzalıya Khazieva-Tataristan Bilimler Akademisi-Rusya

Dr. Bulat Sıbgatov-Tataristan Bilimler Akademisi-Rusya

Dr. Elbrus Veliyev-Nahçıvan Devlet Üniversitesi-Azerbaycan

Dr. Suzana Canhasi-Piriştine Üniversitesi-Kosova

Dr. Menent Shukrieva-Shumen Üniversitesi-Bulgaristan

Dr. Julia Bartha-Debrecen Üniversitesi-Macaristan

DIŞ TEMSİLCİLER / REPRESENTATIVE OF FOREIGN COUNTRY

Dr. Menent Shukrieva-Shumen Üniversitesi-Bulgaristan

Dr. Guzalıya Khazieva-Tataristan Bilimler Akademisi-Rusya

Dr. Elbrus Veliyev-Nahçıvan Devlet Üniversitesi-Azerbaycan

Dr. Öğr. Üyesi Alireza Zadeghan-Tebriz Üniversitesi-İran

Dr. Öğr. Üyesi Fatima Hocin-Üsküp Blaje Koneski Filoloji Fakültesi-Makedonya

Doç. Dr. Kulzhanova Bakytgul-Kazakistan Milli Üniversitesi-Kazakistan

Dr. Suzana Canhasi-Piriştine Üniversitesi-Kosova

Dr. Öğr. Üyesi Alireza Zadeghan-Tebriz Üniversitesi-İran