Hakkımızda


1.  Kesit Akademi Dergisi (The Journal of Kesit Academy) 2015 yılında yayın hayatına başlamıştır.

2.  Kesit Akademi Dergisi (The Journal of Kesit Academy), akademik, bilimsel ve araştırmaya dayalı makalelerin yayınlandığı uluslararası indexli-hakemli bir dergidir.

3.  Kesit Akademi Dergisi (The Journal of Kesit Academy), özel sayılar dışında, yılda düzenli olarak Kış, Bahar, Yaz ve Güz (Aralık, Mart, Haziran, Eylül aylarının 25. günü) dönemlerinde sayı çıkarmaktadır.

4.  Kesit Akademi Dergisi (The Journal of Kesit Academy), YÖK ve ÜAK tarafından belirlenen "Eğitim Bilimleri Temel Alanı, Filoloji Temel Alanı, Güzel Sanatlar Temel Alanı, Hukuk Temel Alanı, İlahiyat Temel Alanı, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı, Spor Bilimleri Temel Alanı, Sağlık Bilimleri Temel Alanı" gibi alanlarda yayın yapan akademik, açık erişimli bir dergidir.

5. Makalelerin dili, başta Türkçe olmak üzere, Almanca, İngilizce, Rusça, İngilizce ve Fransızca’dır.

6.  Kesit Akademi Dergisi (The Journal of Kesit Academy), başta SOBİAD olmak üzere  AcademicKeys, Scientific Indexing Services, Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Information Matrix fort he Analysis of Journals (MIAR), Systematic Impact Factor, Sparc Institute of Technical Research, International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF), Türk Eğitim İndeksi (TEİ), Research Bible, Cosmos Impact Factor ve I2OR gibi onlarca indeks ve veritabanı tarafından taranmaktadır.

7.  Kesit Akademi Dergisi (The Journal of Kesit Academy), uluslararası COPE ve BOAI kriterlerini benimseyen açık erişimli bir dergidir.

8. Dergide yayınlanacak eserlerin hepsi sosyal bilimler alanı ile ilgili ve daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış, teorik veya pratik olarak orijinal makaleler olmalıdır. Ek olarak, her sayıya derleme, çeviri ve kitap lansmanı da dahildir.

Creative Commons Lisansı
Kesit Akademi Dergisi (The Journal of Kesit Academy) Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı

ile lisanslanmıştır.