Banka Müdürlerinin Etik Davranışlarının Çalışanların İş Tatminine Etkileri
The Effects Of Ethic Behaviours Of Private And Public Banks’ Managers’ On Job Satisfaction Of Employees

Author : Özge BİLGİÇ
Number of pages : 108-113

Abstract

Etik, günümüz koşullarında tüm iş alanlarında ortaya çıkan ve globalleşen dünyada da gerçek anlamda sorunlara yol açan bir kavramdır. Bu kavramın gerekliliği ve işlevselliği temel bir ihtiyaç haline gelmiştir. Diğer sektörlerde olduğu gibi bankacılık alanında da tüm çalışanlar arasında kurulacak manevi ve profesyonel bağın özünde etik anlayış yatmaktadır. Etik, ast – üst ilişkisinde tüm motivasyon araçlarının lideri konumundadır. Bu nedenle iş tatminini pozitif ya da negatif yönde etkileyen önemli bir kavram olduğu ortaya çıkmıştır. Tezin ikinci bölümünde literatüre yer verilmiş olup üçüncü bölümde ise araştırmanın felsefi yönüne dikkat çekilmiştir. Dördüncü ve son bölümde ise yapılan anket çalışmasının analizi tanıtılmıştır. Ardından tezin çıkarımları yapılarak sonuç ve öneri bölümüne geçilmiştir.

Keywords

etik, iş tatmini, bankacılık

Read:1798

Download: 762