ESKİ UYGUR TÜRKÇESİ METİNLERİNDE BİR AÇLIK GREVİ SAPTAMASI
THE IDENTIFICATION OF A HUNGER STRIKE IN THE OLD UIGUR TURKISH TEXTS

Author : Muhammet Fatih ALKAYIŞ
Number of pages : 47-51

Abstract

Eski Türkçe denince akla şu üç dönem gelir: Orhun Türkçesi, Uygur Türkçesi, Karahanlı Türkçesi. Uygur Türkçesi, Eski Türkçenin ikinci dönemini oluşturur. Uygurlardan günümüze çok sayıda eser kalmıştır. Bunlardan bir tanesi, 10.yy.da Çinceden Uygurcaya çevrilen İyi-Kötü Prens Öyküsü’dür. Hikâyeye göre, uzak ve tehlikeli diyarlara gidip oradaki kıymetli mücevheri getirerek bütün insanlara fayda sağlamayı amaç edinen iyi düşünceli prens, kral babası izin vermediği için bu yolculuğa çıkamaz. Israrları sonuç vermeyince açlık grevine giden prens, altıncı günün sonunda kral babasının izin vermesiyle grevi sonlandırır ve bu yolculuğa çıkar. Kaynaklara göre tarihte ilk açlık grevi 1881-1894 yılları arasında, Rusya’da yapılmıştır. Ancak, 10. yüzyılda Çinceden Uygur Türkçesine çevirisi yapılan söz konusu hikâyede bir açlık grevinin anlatılması, bu eylemin o dönemden beri insanlar ve milletler arasında bilindiğini göstermektedir. O dönemle bugünü kıyasladığımızda, günümüzde insanların seslerini daha çok duyurabildikleri görülmektedir.

Keywords

Eski Uygur Türkçesi, Metinler, Açlık Grevi.

Read:1827

Download: 743