ISSN:2149-9225

ESKİ UYGUR TÜRKÇESİ METİNLERİNDE BİR AÇLIK GREVİ SAPTAMASI


Eski Türkçe denince akla şu üç dönem gelir: Orhun Türkçesi, Uygur Türkçesi, Karahanlı Türkçesi. Uygur Türkçesi, Eski Türkçenin ikinci dönemini oluşturur. Uygurlardan günümüze çok sayıda eser kalmıştır. Bunlardan bir tanesi, 10.yy.da Çinceden Uygurcaya çevrilen İyi-Kötü Prens Öyküsü’dür. Hikâyeye göre, uzak ve tehlikeli diyarlara gidip oradaki kıymetli mücevheri getirerek bütün insanlara fayda sağlamayı amaç edinen iyi düşünceli prens, kral babası izin vermediği için bu yolculuğa çıkamaz. Israrları sonuç vermeyince açlık grevine giden prens, altıncı günün sonunda kral babasının izin vermesiyle grevi sonlandırır ve bu yolculuğa çıkar. Kaynaklara göre tarihte ilk açlık grevi 1881-1894 yılları arasında, Rusya’da yapılmıştır. Ancak, 10. yüzyılda Çinceden Uygur Türkçesine çevirisi yapılan söz konusu hikâyede bir açlık grevinin anlatılması, bu eylemin o dönemden beri insanlar ve milletler arasında bilindiğini göstermektedir. O dönemle bugünü kıyasladığımızda, günümüzde insanların seslerini daha çok duyurabildikleri görülmektedir.


Anahtar Kelimeler


Eski Uygur Türkçesi, Metinler, Açlık Grevi.

Yazar: Muhammet Fatih ALKAYIŞ -
Sayfa Sayısı: 47-51
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/kesit.19.1375
Tam Metin:
Kesit Akademi
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz.

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.