ADLİ MUHASEBE VE ADLİ MUHASEBECİLİK MESLEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
AN INVESTIGATION INTO THE DEVELOPMENT OF FORENSIC ACCOUNTING AND THE FORENSIC ACCOUNTANCY PROFESSION

Author : Tuğba DENİZ
Number of pages : 150-168

Abstract

Kurumlarda gerçekleştirilen muhasebe hilelerinin ve bu hilelerin sebep olduğu mali zararın oldukça büyük boyuta ulaşması, ticari ve ekonomik çatışmalar, yaratıcı, bulanık muhasebe ve benzeri mali tablo kullanıcılarını aldatmaya ilişkin girişimlerin fazlalaşması; muhasebe mesleğinin kapsamını büyüterek, “Adli Muhasebe” şeklinde nitelendirilen alanın oluşmasını sağlamıştır. Bu çalışmanın amacı, adli muhasebecilik mesleğine yönelik farkındalık düzeyi, adli muhasebecilik mesleğinde ihtiyaç duyulan konular ve adli muhasebe eğitiminin engelleyicilerinin belirlenmesinin yanında adli muhasebecilik mesleğinin Türkiye’de gelişimine yönelik öneriler getirilmesidir. Dünyada adli muhasebecilik mesleği anlatılmış ve Türkiye’de uygulanabilirliği konusunda önerilerde bulunulmaya çalışılmıştır. Araştırmanın temel hedefi doğrultusunda niceliksel araştırma metotlarından olan anket yöntemi uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına dayanılarak Adli muhasebe mesleğinin duyulma oranının oldukça yüksek olmasına karşın adli muhasebe konusunda yeterli bilgiye sahip olunmasının oldukça düşük olduğu söylenebilir. Bunun yanı sıra katılımcılar Türkiye'de adli muhasebecilik mesleğine ihtiyaç olduğu konusunda hem fikirdir.

Keywords

Muhasebe, Adli Muhasebe, Adli Muhasebecilik Mesleği

Read:1898

Download: 792