ISSN:2149-9225

KAHVE KULLANIMININ PERFORMANSA ETKİSİ


Bu çalışmanın amacı, performans artırıcı içeceklerden biri olan kahvenin insan hayatındaki önemini ortaya koymaktır. Turizm işletmeleri arasında oldukça yüksek paya sahip olan otellerde performans yönetimi kapsamında araştırmanın temel amacı, Antalya ilinde faaliyetlerini sürdüren 5 yıldızlı otellerin performans yönetimlerinin çalışan performanslarını artırmada kahvenin etkilerinin belirlenmesinde otel çalışanlarının görüşlerinin belirlenmesidir. Bu amaçla Antalya’daki 5 yıldızlı otellerin çalışanları ile yüz yüze görüşülerek hazırlanan anket formu uygulanmıştır. Anket formunda toplam 15 adet soru bulunmaktadır. Veri analizleri SPSS 24.0 paket programı ile gerçekleştirilmiştir. Analiz sonuçları Antalya ilindeki 5 yıldızlı otellerin çalışanlarının performans artışlarında kahve kullanımlarının oldukça yüksek olduğunu ortaya koymuştur. Bununla birlikte özellikle diğer sektörlerde de kahve kullanımı ve performans konularında çalışmalar yapılması önerilmektedir.


Anahtar Kelimeler


Performans, Kahve, Otel, Antalya

Yazar: Mustafa TANDOĞAN -
Sayfa Sayısı: 177-185
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/kesit.19.23324
Tam Metin:
Kesit Akademi
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz.

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.