TARİHİ YAPILARIN, GERİLİM VE KORKU İÇEREN SAHNELERDE KULLANIMININ İNCELENMESİ
EXAMINING THE USE OF HISTORICAL STRUCTURES IN THRILLER AND HORROR SCENES

Author : Hicran Hanım HALAÇ -  Ebru ULAŞ
Number of pages : 221-237

Abstract

Geçmişten günümüze televizyon, hayatımızın büyük bir bölümünde yer alan etkili bir kitle iletişim aracıdır. İçerisinde birçok yapım çeşitliliği olmasına rağmen yoğun yayın yapan ve seyirciye sıklıkla ulaşan dizi ve filmlerdir. Dizi filmlerin kitleleri etkileyen, yönlendiren etkisine literatürdeki birçok çalışmada yer verilmektedir. Bu çalışma içerisinde ise izleyiciye ulaşan olumsuz mesajlar içerisinde, tarihi dokunun yeri incelenmektedir. Mevcut kültürel mirasların kullanıldığı gerilim sahneleri incelenerek bunun izleyicide oluşturduğu etkilerine odaklanılmıştır. Vizyonda olan ve vizyondan kalkmış dizilerden örnekler ele alınarak, tarihi dokuların kullanıldığı sahneler belirlenmiş, bu sahnelerin geçtiği yapılar tespit edilmiştir. ‘ Kayıp Şehir ‘, ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’, ‘ Çukur’, ‘ Suskunlar’, ‘ O Hayat Benim’, ‘İçerde’, ‘ Kurtlar Vadisi’, ‘ Çarpışma’ dizileri ve ‘İfreti’in Diyeti Cinnia’ filmine ait sahne örnekleri verilmiş ve tarihi dokuların korku ve gerilim sahnelerinde kullanıldığı sahneler belgelenmiştir. Belirlenen sahnelerin izleyicide oluşturacağı algıların gerçek hayata yansımaları üzerine durularak, bu etkinin kültürel miras bilinçlenmesine ve ziyaretine yansımaları sorgulanmıştır.

Keywords

Dizi, Film, Gerilim, Korku, Tarihi Yapı

Read:1420

Download: 546