ISSN:2149-9225

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMININ HASTA MEMNUNİYETİNE ETKİSİ


Sağlıkta Dönüşüm Programının hasta memnuniyetine etkisine yönelik gerçekleştirilen çalışma Gaziantep İlinde yer alan özel bir sağlık kuruluşuna başvurmuş 354 hasta üzerinden gerçekleştirilmiştir. Araştırmada kullanılan veri toplama aracı, Sağlıkta Dönüşüm Programının memnuniyetine ilişkin kullanılan ölçek ile Sağlıkta Dönüşüm Programı uygulamalarına dair görüşlerin alındığı sorular Kol (2014) tarafından gerçekleştirilen çalışmada geçerliliği-güvenilirliği kullanılan veri toplama aracıdır. Araştırma sonucunda genel olarak hastaların sağlıkta dönüşüm programından memnun olduğu, bu kapsamda verilen sağlık hizmetlerinin de yerinde hizmetler olduğu değerlendirmesini yaptıkları görülmüştür.


Anahtar Kelimeler


Hasta Memnuniyeti, Sağlık Hizmetleri, Sağlıkta Dönüşüm Programı

Yazar: Fatma TANRIVERDİ -
Sayfa Sayısı: 181-224
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/kesit.23434
Tam Metin:
Kesit Akademi
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz.

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.