İKİNCİ DÜNYA SAVAŞINDA CEPHEDEKİ SOVYET KADINLARI
SOVIET WOMEN AT THE FRONT IN THE SECOND WORLD WAR

Author : İmren ARBAÇ
Number of pages : 244-265

Abstract

İkinci Dünya Savaşı, Sovyetler Birliği’nde yaşayan kadınların hem cephede ve hem de cephe gerisinde faal olarak katılmasıyla farklı bir boyut kazanmıştır. Sovyet kadınları, Kızıl Ordu içinde, erkeklerle aynı eğitimi alarak, savaş döneminde erkeklerle birlikte ön saflarda savaşmışlardır. Cephe gerisindeki Sovyet kadınları, İkinci Dünya Savaşı’nın kazanılmasında, cephedeki askerlerin ihtiyaç duyduğu teçhizatların kısa sürede hazırlanıp cepheye gönderilmesinde gösterdikleri olağanüstü çabalarının yanı sıra, askerlerin tıbbi yardım ve bakımıyla da ilgilenmişlerdir. Ayrıca Sovyet kadınları, askerlerin moralini yüksek tutan en önemli unsurlardan biri olan, onların cephe gerisindeki tüm sevdikleri ve yakınlarıyla haberleşmelerini sağlamışlardır. Askerlerin giyecek ve yiyecek ihtiyaçlarının karşılanması için özveriyle çalışıp cepheye bu malzemelerin en kısa sürede ulaşmasına yardımcı olmuşlardır. Sovyetler Birliği’nin, İkinci Dünya Savaşı’nda yaşadığı tüm kayıplarına rağmen kazançlı çıkmasında, Sovyet Kadınları’nın cephede ve cephe gerisinde ortaya koydukları kararlı, yorulmaz çabalarının ve direnmesinin büyük payı vardır.

Keywords

İkinci Dünya Savaşı, Sovyet Kadını, Savaştaki Kadınlar, Kızıl Ordu, Stalin Dönemi.

Read:1149

Download: 395