ÇOK KRİTERLİ KARAR DESTEK YAPISINDA KONJOİNT ANALİZİ: ÜNİVERSİTE TERCİH ÖRNEĞİ
CONJOINT ANALYSIS IN MULTI-CRITERIA DECISION SUPPORT STRUCTURE: CASE OF UNIVERSITY PREFERENCE

Author : Mehmet Can HANAYLI - Özel SEBETCİ
Number of pages : 266-280

Abstract

Ülke genelinde hali hazırda sürmekte olan eğitim kalitesi ne kadar iyi, verilen eğitim yeterli mi, müfredat güncel mi? Gibi sorular veliler, öğrencileri ve öğretim üyelerinin kafalarını meşgul ederken yapılan bu çalışma öğrencilerin şu anki eğitim sisteminde karar verirken geçtikleri süreç içerisinde aradıkları kriterleri göz önüne bulundurarak ve bu kriterlerden hangilerini daha öncelikli tercih ettiklerini değerlendirerek bir sonuç ortaya koymuştur. En çok tercih edilen devlet ve vakıf üniversitelerini ele alarak bunların öğrenciye sağladıkları Sosyal ve Spor faaliyetleri, Aile ve Arkadaşların Önerisi, Bölüm ve İş Olanakları, Üniversite Üyelerinin Prestiji, Üniversitenin İtibarı gibi alanlarda değerlendirmeye tabi tutulmuştur. 100 kişinin katıldığı araştırmada kapsamında Andriani Kusumawati’nin yaptığı Understanding Student Choice Criteria for Selecting an Indonesian Public University: A Conjoint Analysis Approach çalışmasından yola çıkılarak kriterler belirlenmiştir. Analiz sonucu çalışmada değerlendirilmiştir.

Keywords

Üniversite Tercihi, Konjoint Analizi, Seçime Dayalı Konjoint Analizi

Read:1294

Download: 469