CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA EĞİTİM VE KÜLTÜR KURUMLARI (1923-1938 YILLARI ARASI)
EDUCATION AND CULTURAL INSTITUTIONS IN THE FIRST YEARS OF THE REPUBLIC (BETWEEN 1923 AND 1938)

Author : Cemal AVCI
Number of pages : 1-10

Abstract

Eğitim ve kültür alanında gerçekleştirilecek olan başarılar, devletlerin devamlılığı ve kendilerini idame ettirecek nesillerin yetiştirilmesinde en önemli vasıtadır. Bu yüzden her devletin kendine özgü eğitim ve kültür politikaları vardır. Kültürel değerler ise, eğitimle desteklendiğinde milleti oluşturan bireyleri bir arada tutan, birlik ve beraberlik duygusu sağlayan harç görevi görmektedir. Osmanlı Devleti’nin mirası üzerinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti de, bu devletin yıkılmasına neden olan sıkıntılardan kurtulmak, kendini payidar kılacak nesiller yetiştirmek amacıyla yeni eğitim ve kültür kurumları oluşturmuş, politikalar geliştirmiştir. Milli Mücadele’nin üç safhada gerçekleştiği kabul edilir. Birinci safhası düşmanı yurttan kovmadır. Bu amaca silahlı mücadele ile ulaşılmıştır. İkinci safhası tam bağımsızlıktır. Bu amaca Lozan Antlaşması’nda, kapitülasyonların her alanda kaldırılması ile ulaşılmıştır. Üçüncü safha ise milli, çağdaş, gelişmiş bir ülke olmaktır. İşte bu üçüncü safhada başarıya ulaşmak için eğitim ve kültür alanında atılımlar yapmak gerekmiştir. Bu dönemde Halifelik kaldırılmış, eğitim öğretim birleştirilmiş, Harf İnkılabı gibi çok zor bir inkılap yapılmış, kılık-kıyafetten takvime, rakamlardan ölçü birimlerine, kadın-erkek eşitliği ve hukuktan sanata ve ekonomiye toplumsal hayatın hemen her alanında yenilikler getirilmiştir. Atatürk ve dönemin devlet adamları yapılanları halka benimsetmek ve öğretmek için yurt gezileri düzenlemişler, Millet Mektepleri, Halk Evleri, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu gibi kurumları da bu dönemde hayata geçirmişlerdir.

Keywords

Millet Mektepleri, Halk Evleri, Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu

Read:1274

Download: 552