ÇEVRE DOSTU TARIM UYGULAMALARININ VAZGEÇİLMEZİ OLAN BİYOGÜBRE ÜRETİM FAALİYETLERİNE GÖNEN ÖRNEĞİ
GONEN EXAMPLE OF BIOFERTILIZER PRODUCTION ACTIVITIES WHICH ARE INDISPENSABLE FOR ENVIRONMENTALLY FRIENDLY AGRICULTURAL APPLICATIONS

Author : İbrahim AYDIN
Number of pages : 11-25

Summary

Tıptaki gelişmeler ve beslenme imkânlarındaki iyileşmelere bağlı olarak insanların ortalama ömürleri uzamış ve nüfus artış hızı adeta patlamıştır. Dünya nüfusu 7 milyarı aşmış durumdadır. Nüfusun ikiye katlanma süresi de gittikçe kısalmaktadır. Nüfusta yaşanan bu gelişmeler nüfus-beslenme arasındaki ilişkinin ne olacağı endişesi gündeme getirmiştir. Bilim insanları açlık tehlikesinden endişe etmektedir. Bu durumun iki çaresi vardır; nüfus artış hızını kontrol etmek ve tarımsal verimliliği arttırmak. Tarım, üstelik insanlara sadece besin sağlamakla kalmaz. Aynı zamanda hayvanlara yem, sanayiye hammadde sağlama, istihdam ve ülkelerin dışa bağımlılıklarını azaltma gibi başka hayati işlevleri de bulunmaktadır. Ülkeler sahip oldukları tarım topraklarında birim alandan alınan verimi arttırmak için yoğun çaba harcamaktadır. Sulama, zararlılarla mücadele, tohum ıslahı, yılda birden fazla ürün alma ve gübreleme gibi yöntemlere başvurmaktadır. Gübreleme tarımsal verimliliği arttırmanın önemli yöntemlerinden biridir. Gübreleme tarımsal verimliği arttırırken, kullanılan gübreler toprak ve su kirliliği gibi çevre sorunlarına sebep olmaktadır. Gübreler, çiftçiler için önemli bir maliyete de neden olmaktadır. Bu noktada organik gübre önemli bir alternatiftir. Gönen’de 2014 yılında kurulan Gönen Biyogaz Tesisleri, Gönen ve çevresinde ortaya çıkan birçok atığı değerlendirerek biyokütle enerjisine dönüştürmektedir. Bu işlem sonucunda ayrıca yılda 15 bin ton kuru gübre, 10 bin ton sıvı gübre ve 10 bin ton humik üretilmektedir. Çevre kirleticilerinin ortadan kaldırılması sonucu elde edilen organik gübrenin tarımda kullanılması ile kimyasal gübrenin sebep olduğu çevre kirliğinin önüne geçilmektedir. Aynı zamanda tarımsal verimlilik de arttırılmaktadır. Tesis, yıllık cirosunun %75’ini organik gübre üretim ve pazarlama faaliyetlerinden sağlamaktadır.

Keywords

Tarım, gübreleme, tarımsal üretim, organik gübre

Read:1031

Download: 401