YYEHOVA ŞAHİTLERİ VE TÜRKİYE'DEKİ MİSYONERLİK FAALİYETLERİ "ANTALYA ÖRNEĞİ
JEHOVAH'S WITNESSES AND MISSIONARY ACTIVITIES

Author : Hatice ACAR
Number of pages : 281-296

Summary

Yeni din hareketlerinden sayılan Yehova Şahitleri dünyada en etkin misyoner teşkilatlarından birisidir. Yehova kavramı Kitabı Mukaddeste Tanrı için kullanılan “yahve” sözcüğünden türetilmiş yanlış bir kullanımdır. "Siz benim şahitlerimsiniz der, Yehova "(İşaya 43:10) şeklinde geçmektedir. Yehova Şahitliğinin kurucusu Charles Taze Russel (1852-1916)'dır. Russel 1914’te Mesih’in Tanrının Krallığını kuracağını iddia etmiştir. Hareketin ikinci başkanı J. F. Rutherford (1869-1942) Russelistler ismi yerine "Yehova Şahitleri"ne çevirmiştir. Yehova Şahitlerinin inanç esasları, kutsal kitabı İncil’dir. İlahları Tanrı Yehova' dır. Tektir. İsa onun oğlu ve dünyadaki temsilcisidir. Ahiret inançları ise ölümden sonra hayat dünyada devam edecektir. Şahit olanlar kurtulacak geri kalanlar yok olacaktır. Milli hiçbir şeyi kabul etmezler. Sadece Vaftiz ve Evharistiya sakramentini kabul ederler. Türkiye'deki misyonerlik faaliyetleri genel olarak psikolojik usul ve telkinden ibarettir. Bu çalışmada öncelik Yehova Şahitlerini tanıtmak ve misyonerlik faaliyetlerine şehir olarak Antalya üzerinden bilgi vermektir.

Keywords

Yehova Şahitleri, Misyonerlik, Charles Taze Russell, Tanrı'nın Krallığı

Read:960

Download: 334