ISSN:2149-9225

RUPERT BROOKE’UN “THE SOLDIER” VE RUDYARD KIPLING’İN “FOR ALL WE HAVE AND ARE” ADLI ŞİİRLERİNDE SAVAŞIN KARANLIK YÜZÜNÜN ARKA PLANDA TUTULMASI


Eski zamanlarda, savaş kültürü vatanseverlik ve savaşta ölmenin şanı üzerine kurulmuştu İngiliz şairlerden Rupert Brooke ve Rudyard Kipling, şiirlerindeki kendine has tarzlarını bir savaş propagandası aracı olarak toplumu manipüle etmek amacıyla kullanmışlardır. Brooke'un “The Soldier” (1914) adlı şiiri, savaşmanın ana vatan için ne kadar kutsal olduğundan ve insanların savaşta öldükten sonra nasıl ödüllendirileceğinden bahsetmiştir. Benzer şekilde, Rudyard Kipling “For All We Have and Are” (1914) adlı şiirinde, askerleri savaşmaya çağırmış, düşmanın yıkıcılığına odaklanmış ve İngiltere'nin kendisini karşısındaki yıkıcı düşmandan korumaya ihtiyacı olduğunu vurgulamıştır. Bu çalışma, her iki şairin de vatan için mücadele adı altında, şiirlerinin arka planındaki karanlık sonuçları gizleyerek ne şekilde savaş propagandası yaptıklarını incelemeyi amaçlamaktadır.


Keywords


1. Dünya Savaşı, Şiir, Propaganda, Rupert Brooke, Rudyard Kipling

Author: Göksu GÜZELORDU - Gamze SABANCI UZUN
Number of pages: 159-170
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/kesit.30195
Full text:
Kesit Akademi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.