ISSN:2149-9225

“KÖKEN ARAYIŞININ SON BULDUĞU YER”: JEANETTE WINTERSON’IN THE POWERBOOK ADLI ROMANINDA POSTHÜMANİST DÜNYANIN TASVİRİ


Posthumanizm ve teknoloji arasındaki bağ feminist eleştirmenlerin bedenlileşmeyi, insan bedenini doğal ve organik olarak varsayan biyolojik bir belirleyici olarak değil; akıllı makinelerin ve insanların birleşmesi olarak algılamasını sağladı. Bu makale, Deleuze ve Guattari'nin rizom ve Haraway'in sayborg kavramları üzerinden, Jeanette Winterson'un The PowerBook (2000) adlı romanında toplumsal ve biyolojik cinsiyetin temelinde yer alan bedenlileşme politikalarının ve ‘insan’ kavramının nasıl işlendiğini göstermeyi amaçlamaktadır. Yazarın sanal gerçeklik ortamı yaratması, maddesel ve soyut dünyaların sınırlarının belirsizleştiği, posthümanist bir dünyayı betimlemektedir. Aynı şekilde, romanın kahramanı Ali/Alix, bedeni sürekli akış halindeki bir içkinlik düzlemi olan insan-sonrası bir özne olarak betimlenmektedir. Makale, romanın, insan bedeniyle ilgili özcü algılarının da yıkılmasıyla, insan/insan olmayan, doğa/kültür, erkek/kadın, toplumsal cinsiyet/biyolojik cinsiyet, gerçek/sanal veya organizma/makine gibi ikili kategorileri reddettiğini öne sürmektedir.


Keywords


sayborg feminizm, rizom, posthümanizm, bedenlileşme, Jeanette Winterson

Author: Seda YILMAZ
Number of pages: 171-180
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/kesit.30196
Full text:
Kesit Akademi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.