“KÖKEN ARAYIŞININ SON BULDUĞU YER”: JEANETTE WINTERSON’IN THE POWERBOOK ADLI ROMANINDA POSTHÜMANİST DÜNYANIN TASVİRİ
“THE SEARCH FOR ORIGINS STOP HERE”: REPRESENTING JEANETTE WINTERSON’S POSTHUMANIST WORLD IN THE POWERBOOK

Author : Seda YILMAZ
Number of pages : 171-180

Abstract

Posthumanizm ve teknoloji arasındaki bağ feminist eleştirmenlerin bedenlileşmeyi, insan bedenini doğal ve organik olarak varsayan biyolojik bir belirleyici olarak değil; akıllı makinelerin ve insanların birleşmesi olarak algılamasını sağladı. Bu makale, Deleuze ve Guattari'nin rizom ve Haraway'in sayborg kavramları üzerinden, Jeanette Winterson'un The PowerBook (2000) adlı romanında toplumsal ve biyolojik cinsiyetin temelinde yer alan bedenlileşme politikalarının ve ‘insan’ kavramının nasıl işlendiğini göstermeyi amaçlamaktadır. Yazarın sanal gerçeklik ortamı yaratması, maddesel ve soyut dünyaların sınırlarının belirsizleştiği, posthümanist bir dünyayı betimlemektedir. Aynı şekilde, romanın kahramanı Ali/Alix, bedeni sürekli akış halindeki bir içkinlik düzlemi olan insan-sonrası bir özne olarak betimlenmektedir. Makale, romanın, insan bedeniyle ilgili özcü algılarının da yıkılmasıyla, insan/insan olmayan, doğa/kültür, erkek/kadın, toplumsal cinsiyet/biyolojik cinsiyet, gerçek/sanal veya organizma/makine gibi ikili kategorileri reddettiğini öne sürmektedir.

Keywords

sayborg feminizm, rizom, posthümanizm, bedenlileşme, Jeanette Winterson

Read:1222

Download: 442