ISSN:2149-9225

KATOLİK KİLİSESİ RESMÎ AYİN KİTABI ROMAN MİSSAL İÇİNDEKİ İŞARETLER, SEMBOLLER VE GÖRSELLERİN ANALİZİ


Bu çalışmanın amacı günümüzde Katolik Kiliselerinde her hafta resmi ayin kitabı olarak kullanılan Roman Missal içerisinde yer alan işaretleri, sembolleri ve görselleri fenomenolojik olarak analiz etmek ve bu sembollerin İsa Mesih’in hayatıyla ve Kutsal Kitapta anlatılan olaylarla bağını kurmaktır. İkonların Katolik Kilisesindeki yadsınamaz yeri tarih boyu tartışılan bir konu olmuştur. Katolik Kiliselerinin içini süsleyen ikonlar gibi ibadet kitaplarını süsleyen görsel öğeler de Kilise tarafından günümüze değin kullanılmaktadır. Bunun son örneklerinden birisi resmi ibadet kitaplarında kullanılan işaret, sembol ve görsellerdir. Bu minvalde çalışmamızda kiliselerde haftalık ibadetlerde kullanılan Roman Missal isimli ayin kitabı temel alınarak bu kitaptaki sembolizm sanat, estetik ve dinler tarihi açılarından incelenecektir. Böylece Katolik Kilisesince dinî hayatın her alanında kullanılan görsel sanatların ibadet kitaplarına yansıyış biçimleri değerlendirilecektir.


Anahtar Kelimeler


Dinler Tarihi, Hıristiyanlık, Katolik Kilisesi, Evharistiya, Roman Missal

Yazar: Musa Osman KARATOSUN -
Sayfa Sayısı: 99-135
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/kesit.30224
Tam Metin:
Kesit Akademi
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz.

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.