HİLELİ FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİNİN HUKUKİ SORUMLULUKLARI: ABD ve TÜRKİYE ANALİZİ
INDEPENDENT AUDITOR'S LEGAL RESPONSIBILITIES REGARDING FRAUDULENT FINANCIAL REPORTING: US AND TURKEY ANALYSIS

Author : Dilan DURMUŞ - Emine KOBAN
Number of pages : 297-316

Abstract

Kurumsal yönetimin gelişiminde önemli yeri olan finansal raporlamanın sağlıklı bir biçimde yapılması etkili bir bağımsız denetim mekanizmasına bağlıdır. Ancak bağımsız denetimin gelişim sürecine bakıldığında, bağımsız denetçinin hileli finansal raporlamaya yönelik sorumlulukları hakkında yapılan düzenlemelerin oldukça yetersiz kaldığı ve ardından, yaşanan Enron ve Parmalat gibi önemli muhasebe skandallarından sonra, Sarbanes-Oxley yasası ve bağımsız denetim standartları ile bağımsız denetçinin hileli finansal raporlamaya ilişkin sorumluluklarının sınırlarının belirlenmesiyle bir ölçüde hukuki müdahale yapıldığı görülmektedir. Bu çalışmanın konusuyla ilgili olarak, literatürde yer alan bağımsız denetçinin hileli finansal raporlamaya ilişkin sorumluluklara yönelik teorik çalışmalara yer verilecek olup, bağımsız denetimin hukuki esaslarının ortaya koyulmasında öncülük yapan ABD'nin bağımsız denetçilerin hileli finansal raporlamaya ilişkin hukuki sorumluluklarıyla ilgili düzenlemeleri ile Türkiye'nin bağımsız denetçilerin hileli finansal raporlamaya ilişkin hukuki sorumluluklarıyla ilgili hukuki düzenlemeler arasındaki yakınsama ve ıraksamalar tespit edilecektir.

Keywords

bağımsız denetim, hile, finansal raporlama

Read:979

Download: 374