SOSYAL BELEDİYECİLİK UYGULAMALARI KAPSAMINDA KAPAKLI BELEDİYESİ TARAFINDAN DEZAVANTAJLI GRUPLARA YÖNELİK VERİLEN FAALİYETLERİN İNCELENMESİ
ANALYZING THE ACTIVITIES PROVIDED BY KAPAKLI MUNICIPALITY FOR DISADVANTAGED GROUPS IN THE SCOPE OF SOCIAL MUNICIPALITY APPLICATIONS

Author : Yeliz YEŞİL
Number of pages : 74-85

Abstract

Günümüzde belediyeler sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde belde halkının ihtiyaçlarını karşılamakta, refah düzeyinin artmasına katkı sağlamakta ve kalkınmaya destek olmaktadırlar. Dezavantajlı gruplara yönelik olarak da birçok işlev yerine getirmektedirler. Bu çalışmada da Tekirdağ iline bağlı Kapaklı ilçesinin dezavantajlı gruplara yönelik çalışmaları sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde değerlendirilmiştir. Araştırma bir örnek olay çalışmasıdır. Çalışmada Tekirdağ’a bağlı Kapaklı ilçesi belediyesi örneği ele alınarak araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri kurum yetkilileri ile gerçekleştirilen mülakatlar aracılığıyla derlenmiştir. Kapaklı ilçesinde dezavantajlı gruplara yönelik çeşitli faaliyetler sürdürülmektedir.

Keywords

Belediye, sosyal belediyecilik,dezavantajlı gruplar.

Read:1047

Download: 340