ISSN:2149-9225

SOSYAL BELEDİYECİLİK UYGULAMALARI KAPSAMINDA KAPAKLI BELEDİYESİ TARAFINDAN DEZAVANTAJLI GRUPLARA YÖNELİK VERİLEN FAALİYETLERİN İNCELENMESİ


Günümüzde belediyeler sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde belde halkının ihtiyaçlarını karşılamakta, refah düzeyinin artmasına katkı sağlamakta ve kalkınmaya destek olmaktadırlar. Dezavantajlı gruplara yönelik olarak da birçok işlev yerine getirmektedirler. Bu çalışmada da Tekirdağ iline bağlı Kapaklı ilçesinin dezavantajlı gruplara yönelik çalışmaları sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde değerlendirilmiştir. Araştırma bir örnek olay çalışmasıdır. Çalışmada Tekirdağ’a bağlı Kapaklı ilçesi belediyesi örneği ele alınarak araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri kurum yetkilileri ile gerçekleştirilen mülakatlar aracılığıyla derlenmiştir. Kapaklı ilçesinde dezavantajlı gruplara yönelik çeşitli faaliyetler sürdürülmektedir.


Keywords


Belediye, sosyal belediyecilik,dezavantajlı gruplar.

Author: Yeliz YEŞİL
Number of pages: 74-85
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/kesit.36954
Full text:
Kesit Akademi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.