FRANZ KAFKA’NIN ‘AÇLIK SANATÇISI’ ADLI ÖYKÜSÜNÜN SOSYOLOJİK ANALİZİ
SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF FRANZ KAFKA'S ‘HUNGER ARTIST’

Author : Abdullah DURAKOĞLU
Number of pages : 41-48

Abstract

Bu çalışma, yazarın, ‘Açlık Sanatçı’ öyküsünde, bireyin modern toplumla ve modern toplumun birey ile ilişkileri ve kapitalist sistemin bireye ve topluma etkilerine ilişkin işlediği düşünceleri ile bu düşünceler üzerine yapılan sosyolojik analizleri kapsamaktadır. Çalışmada, Kafka’nın bu öyküsüyle, kapitalist sistemde insanların ilgi ve ihtiyaçlarının sürekli değişmekte olduğu yönündeki düşüncesini ortaya koyduğu sonucuna ulaşılmıştır. Zira “Açlık Sanatçısı” öyküsünde bu sanata olan ilginin kısa zamanda azaldığı görülmüştür. Eserde bu sanat, sirk ortamında icra edilmektedir. Günümüzde bunun sonuncu örneği de sirk gösterileridir. 2017 yılında ABD'nin en ünlü sirk organizasyonu olan Ringling Bros and Barnum&Bailey kapanmıştır. Bu sirk şirketinin kapanmasının ana nedeni, halkın eğlence anlayışının değişmesidir. Dünyanın çeşitli ülkelerindeki diğer sirk organizasyonlarının da kapanması beklenmektedir. Çalışmanın sonunda Kafka’nın kapitalist sistemde kişisel beğeni ve zevkler olarak bilinen eğilimlerin dahi, hızlı bir biçimde değişmekte olduğundan, dönemin modası olmaktan öteye geçemediği düşüncesine sahip olduğu anlaşılmıştır.

Keywords

Kafka, Açlık Sanatçısı, Toplumsal Değişim, Kapitalizm.

Read:2348

Download: 439