ISSN:2149-9225

ÇEVRE PROBLEMLERİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AÇISINDAN SU ELÇİLERİ ÇİZGİ FİLMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ


Çocuklar için hazırlanan eğlence programları, canlandırmalar, müzikler ve çizgi filmler çocukların televizyonda ilgi ile izledikleri çocuk yayınlarıdır. Çocukların özellikle çizgi filmler aracılığıyla somut veya soyut pek çok kavramı öğrendikleri de düşünülecek olursa içeriği özenle hazırlanmış çizgi filmlerin çocukların bilişsel gelişiminde önemli rol oynadığı söylenebilir. Okul öncesi dönem, çocuğun çevreye ilişkin olumlu tutum ve davranışlar edinmesi ve bunların ileriki yaşantısına temel oluşturması açısından çok büyük bir öneme sahiptir. Çocukların çizgi film karakterleri ile özdeşim kurdukları ve çizgi film programındaki olumlu ve olumsuz karakterleri örnek aldıkları düşünüldüğünde özellikle çevre kavramı üzerine kurgulanmış çizgi filmlerin, çevre eğitimi açısından faydalı olacağı düşünülmektedir. Alan literatüründe özellikle bu kavram üzerine kurgulanmış bir çizgi filmin çevre eğitimi bağlamında analiz edildiği bir çalışma bulunmamaktadır. Bu nedenle bu araştırmada ‘Su Elçileri’ çizgi filminin çevre problemleri ve sürdürülebilirlik açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi kullanılmıştır. Filmde genel olarak çevreyi koruma bilincinin kazandırılmaya çalışıldığı belirlenmiştir.


Anahtar Kelimeler


Çevre Problemleri, Sürdürülebilirlik, Çizgi Film

Yazar: Ezgi ADA - Eda ERDAŞ KARTAL
Sayfa Sayısı: 317-327
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/kesit.37019
Tam Metin:
Kesit Akademi
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz.

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.