ONLİNE ALIŞVERİŞ DAVRANIŞLARININ SATIN ALMA NİYETİNE ETKİSİNİN KARAR AĞACI İLE HARİTALANDIRILMASI
MAPPİNG THE EFFECT OF ONLİNE SHOPPİNG BEHAVİORS ON THE INTENTİON OF PURCHASİNG USİNG DECİSİON TREE

Author : Şengül CAN - Mustafa Gerşil
Number of pages : 350-360

Abstract

Teknoloji hem insanları hem de olanakları değiştirmektedir. Hem mal ve hizmetler, hem de onlara ulaşma şekilleri değişmektedir. Gelişen teknoloji ticaretin en büyük kısıtı olan zaman ve mekan engellerini ortadan kaldırmıştır. Müşteriler 7/24 satın alma işlemi gerçekleştirmektedir. Bu durum ticaret hacmini büyük oranda arttırmıştır. Firmaların artan ticaret hacmiyle doğru orantılı bir büyüme yakalayabilmeleri için müşterilerine özel promosyonlar sunmaları gerekmektedir. Bu türde çözümler veri madenciliği teknikleri ile belirlenebilir. Bu çalışma ile 12330 adet online alışveriş verisi incelenmiştir. İncelenen verilere sınıflandırıcı veri madenciliği algoritmaları uygulanmıştır. Gerçekleştirilen uygulama sonucunda müşterilerin satın alma davranışını etkileyen en önemli değişkenler; ziyaret edilen ürün bilgilendirme sayfa sayısı, ziyaret edilen ay, ziyaretçinin önceki alışveriş davranışı olarak tespit edilmiştir. Sınıflandırma işlemi sonrasında, ürünlerle ilgili bilgilendirici sayfa sayısının artmasının olumlu bir etkisi olacağı görülmüştür. Özel günler ve hafta sonu gibi dönemler için kampanyalar düzenlemenin önemli olduğu görülmektedir. Ayrıca tahmin edici veri madenciliği uygulamaları kullanılarak müşterilere mayıs ve ekim aylarında özel teklifler sunulması gerektiği görülmüştür.

Keywords

Veri Madenciliği, Karar Ağacı, Online Alışveriş Davranışı

Read:728

Download: 258