ISSN:2149-9225

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANILARAK TERSİNE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ UYGULANMASI


Çevresel ve ekonomik sorunların ters tedarik zinciri yönetimi üzerinde önemli bir etkisi olduğu düşünülmekte ve sürdürülebilir tedarik zinciri gelişiminin temel taşlarından biri olmaktadır. Literatürün gözden geçirilmesi sonucu, ters tedarik zinciri yönetimi için kapsamlı bir referans çerçevesinin tam olarak gelişmediği görülmektedir. Son yıllarda, tersine lojistik faktörlerini içeren bu sürdürülebilir tedarik zinciri uygulamalarının nihayetinde ekonomik performansı artırabilecek daha entegre tedarik zincirleri uygulamalarına yönelik araştırmalar başlamıştır. İyi tasarlanmış bir ters tedarik zinciri programı sağlamak, kuruluşun kendisini farklılaştırma ve pazar payını rakiplerden ayırma yeteneğini önemli ölçüde artırabilmektedir. Tersine tedarik zinciri sorunu kurumun kurumsal stratejisinin bir parçası olmalıdır. Makro açıdan bakıldığında, kuruluşun çalıştığı sektörün ters tedarik zinciri faaliyetleri, parçaların yeniden kullanımı, onarımı, yeniden işleme ve yeniden üretim gibi konuları içermektedir. Bu çalışmada Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Bilgi İşlem departmanında tersine tedarik zinciri faaliyetlerinin uygulanmasına yönelik incelemeler ele alınmaktadır.


Keywords


Tedarik Zinciri Yönetimi, Tersine Tedarik Zinciri Yönetimi, Bilgi Teknolojileri.

Author: Ahmet Alper SAYIN - Mahmut ÖZCAN
Number of pages: 361-385
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/kesit.39247
Full text:
Share:
Kesit Akademi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.