PATRİCK SÜSKİND GÜVERCİN: ANKSİYETE BOZUKLUĞUNA BAĞLI SIRA DIŞI SIRADANLIKLAR
PATRICK SUSKIND‘S THE PIGEON: UNUSUAL BANALITIES RELATED TO ANXIETY DISORDER

Author : Şenay KAYĞIN
Number of pages : 304-315

Abstract

Patrick Süskind, Koku adlı romanı ile Dünya çapında üne kavuşmuş Alman Yazınının önemli yazarlarından birisidir. Yazar, Güvercin adlı novelinde, yaşamında İkinci Dünya Savaşı ve Nazi dönemi sonrası koşullarının baskın izlerini taşıyan başkişi Jonathan Noel’in sıra dışı öyküsünü sunar. Öyküde, başka bir kişiye güven duyulamayacağını düşünen, huzurlu yaşamak isteyen bir kişinin insanlardan/çevresinden uzak durması gerektiği inancına kapılan Jonathan Noel’in sıradan yaşamına ansızın bir ‘güvercin’ girer. Yalnızlık, sıradanlık, tekdüze bir yaşamın yansıtıldığı söz konusu anlatıda Süskind, bireyin toplum içerisindeki yabancılaşmasına ayna tutar. Öykü, kahramanın ‘sıradanlık takıntısının’ nedenlerinin araştırılmasından hareketle onun ruh biyografisinin çözümlenmesine de olanak tanır. Bu çalışmada, Jonathan karakterinin sıradanlık takıntısı, anlatıcı bakış açısından hareketle yabancılaşma, anksiyete bozukluğuna bağlı ruhsal durum incelemesi çerçevesinde ele alınacaktır.

Keywords

Yabancılaşma, Sıradanlık Takıntısı, Güvercin, Nazi Dönemi.

Read:820

Download: 342