ISSN:2149-9225

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİN DRAMA ETKİNLİKLERİNDEKİ YETERLİLİKLERİNİN BELİRLENMESİ


Çocukların en önemli öğrenmesi yaparak yaşayarak öğrenmeyle gerçekleşir. Çocukta ilk öğrenme taklit etme ile başlamaktadır. Çocukların ilk taklitleri anne, babalarıdır. Çocukları gözlemlediğimizde aslında her çocuk ailesini yansıtır. Çocuklar, hayal ve gerçek yaşantıları ile davranışları arasında fiziksel ve bilişsel bağlantılar kurabildikçe, taklit becerileri gelişmektedir. Çocuklar evcilik oyunu oynarken yaptıkları taklitler örneğin; annesinin bulaşık yıkaması veya temizlik yapmasını, babasının araba kullanmasını izleyen çocuklar aslında ebeveynlerini taklit ederek çevresini gözlemleyerek bilinçaltında öğrenir. Çalışmanın amacı okul öncesi öğretmenlerin, drama etkinliklerindeki beceri ve davranışlarını, öğretmenlerden alınan cevaplar ve gözlemlenen etkinliklere dayalı olarak tespit edilmeye çalışılmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden görüşme yöntemine dayalı olarak gerçekleştirilen çalışmanın verileri Elazığ merkezde bulunan 8 okul öncesi öğretmeniyle mülakat yapılarak çeşitli gözlemler yapılmıştır. Çocukların drama dersi hakkında düşüncelerini tespit etmeye yönelik sorulara yer verilmiştir. Sonuç olarak çalışmaya katılan öğretmenlerin çoğu, çocukların etkinliklere katılımı konusunda okul öncesi eğitimde uygulanan drama etkinliklerinin, çocukları desteklediğini ve çocukların özellikle sosyal, duygusal ve dil gelişimi üzerinde olumlu etkileri olduğunu bir kısım öğretmen ise, sınıf içi ortamın çok elverişli olmaması ve materyal sıkıntısı yüzünden biraz zorluk yaşadıklarını ifade etmişlerdir.


Keywords


Öğretmen, Çocuk, Drama, Çocuk Gelişimi

Author: Sevcan BAYRAK ÇELİK
Number of pages: 221-225
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/kesit.39566
Full text:
Paylaş:
Kesit Akademi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.