GELİNLERİN KAYNANA VE KAYINPEDERLERİNE BAKMA SORUMLULUĞUNUN İSLAM HUKUKU VE SOSYAL PSİKOLOJİ AÇISINDAN TAHLİLİ
THE RESPONSIBILITY OF BRIDES TO LOOK AFTER THEIR MOTHER-IN LOVE AND FATHER-IN-LOVE IN TERMS OF ISLAMIC LAW AND SOCIAL PSYCHOLOGY

Author : Ali YÜKSEK - Osman EYÜPOĞLU
Number of pages : 49-70

Abstract

Aile, anne baba ve çocuklardan oluşan toplumun en küçük birimidir. Ailede bazen büyükanne ve büyükbaba da bulunabilir. Aile, toplumun inançlarını, gelenek göreneklerini, değer yargılarını toplumun kültürünü barındırır. Bu sebeple aile çocukların yetişmesi ve eğitim açısından çok önemlidir. İslam dini de aileye büyük önem vermiştir. İslam, aile bireylerine karşılıklı birtakım görev ve sorumluluklar yüklemiştir. Ebeveynler, çocuklarının her türlü bedensel duygusal sosyal ve ahlaki gelişimlerine katkı sağlarlar. Onları hayata hazırlarlar. Onlar bu konuda birinci derece sorumludur. Çocuklar da anne babalarına saygı, sevgi göstermek, gerektiğinde onlara yardım etmek zorundadırlar. Günümüzde aile ile ilgili birçok problem vardır. Bunlardan birisi, büyük ailelerde gelin ile kayınvalide ve kayınpeder arası ilişkilerdir. Birçok ailede yaşlı büyük anne veya büyük baba bulunmaktadır ve onlarla beraber yaşamaktadırlar. Evin hanımı bu yaşlılarla ilgilenmek istememektedir. Bazı ailelerde koca hanımından kendi anne veya babasına bakmasını istemektedir. Hatta bu konuda karısına dini gerekçelerle baskı uygulamaktadır. Bu makalemizde bu ilişkileri konu edindik. İslam'a göre gelinler kayınvalideleri ve kayınpederleri ile ilgilenmek ve onlara bakmak zorunda mıdır? Koca, hanımından bunu isteyebilir mi? Bu soruların cevabını araştırdık. Konuyu İslami metinler ve İslam bilginlerinin görüşleri doğrultusunda araştırarak bir sonuca varmayı hedefledik.

Keywords

İslam Hukuku, Aile, Gelin, Kayınvalide, Kayınpeder.

Read:1454

Download: 745