PAUL HİNDEMİTH’İN FLÜT LİTERATÜRÜNE KATKILARI
CONTRIBUTION OF PAUL HINDEMITH TO THE FLUTE LITERATURE

Author : Ece KARŞAL - Ecem YILMAZ
Number of pages : 71-83

Abstract

Paul Hindemith, 20. yüzyılın önemli bestecilerindendir. Aynı zamanda orkestra şefi, icracı ve eğitimci de olan Hindemith, Türk çağdaş müziğinin gelişiminde de rol alarak Ankara’da müzik okulunun kurulmasına katkıda bulunmuştur. Geleneksel müzik formlarına bağlı kalan bestecinin aynı zamanda özgün bir müzikal yaklaşımı vardır. “Gebrauchsmusik” (Yararlı Müzik) akımının öncüsü olan besteci, Neo Klasisizm akımının da önemli bestecilerindendir. Amatör müzisyenler dâhil olmak üzere her yaş ve seviye grubuna yönelik eserler bestelemiştir. Besteci bu yaklaşımını “Flüt” çalgısı için de kullanmıştır. Bestecinin flüt için yazmış olduğu eserleri başlangıç seviyesinden profesyonel seviyeye kadar uzanmaktadır. Hindemith, 20. yüzyıl flütünü teknik kapasitesi doğrultusunda kullanmış ve flüt literatürüne önemli katkılarda bulunmuştur. Bu çalışmada bestecinin flüt literatürüne katkıları incelenmiştir.

Keywords

Paul Hindemith, Hindemith, Flüt, Flüt Literatürü, Flüt Edebiyatı

Read:1443

Download: 638

Atıf Bulunamadı