SAN REMO KONFERANSI’NIN (18-26 NİSAN 1920) İSTANBUL BASININDAKİ YANSIMALARI
REFLECTİONS OF SAN REMO CONFERENCE (18-26 APRİL 1920) İN ISTANBUL PRESS

Author : Ahmet TUNÇ
Number of pages : 456-479

Abstract

I. Dünya Savaşı’ndan sonra İtilaf Devletleri Osmanlı İmparatorluğu’nun topraklarını parçalamak için Paris Barış Konferansı’nda bir araya gelmişlerdi. Fakat İtilaf Devletleri bu Konferanstan bir sonuç alamayınca daha sonra Londra Konferansı’nda aynı amaç için toplanmışlardı. Londra Konferansı’ndan da bir şey elde edemeyen İtilaf Devletleri, Osmanlı İmparatorluğu’na kendi isteklerini kabul ettirebilmek için İtalya’nın San Remo kentinde 18-26 Nisan 1920 tarihlerinde toplanmışlardı. İtilaf Devletleri (İngiltere, Fransa, İtalya) bu konferansta Osmanlı İmparatorluğu’nun topraklarını kendi aralarında paylaşmaya çalışmışlardı. Osmanlı Devleti’nin sınırlarını daraltarak Osmanlıyı küçük bir devlet haline getirmek için girişimlerde bulunmuşlardı. Dolayısıyla bu girişimlerini gerçekleştirmek için bazı kararlar almışlardı. San Remo Konferansı’nda alınan bu kararların çok ağır olduğu ve konferansta alınan kararların uygulanmasıyla Osmanlı İmparatorluğunun tarih sahnesinden silinip gideceğinin farkına varılmıştı. Dolayısıyla bu konferansta alınan kararların Anadolu’da başlayan Ulusal Kurtuluş Hareketi tarafından kabul görmesi mümkün değildi.

Keywords

San Remo Konferansı, İtilaf Devletleri, Tevfik Paşa, Lord Curzon, Mandaterlik.

Read:797

Download: 284