KONYA’DAKİ SELÇUKLU DÖNEMİ TAÇ KAPILARI İLE ANADOLU SECCADELERİNİN YÜZEYSEL TASARIM AÇISINDAN BENZERLİKLERİ
THE SIMILARITIES OF PORTALS IN KONYA AND ANATOLIAN PRAYER RUGS IN TERMS OF SURFACE DESIGN

Author : Mine TAYLAN
Number of pages : 514-535

Abstract

Konya ve çevresinde Selçuklular tarafından inşa edilmiş taç kapılar ile Anadolu’da dokunmuş seccadelerin yüzey tasarımları arasında benzerlikler vardır. Makalede; bu iki yüzey tasarımı arasında yer alan benzerlikler saptanmıştır. Taç kapılar ve seccadeler farklı kullanım amaçlarına hizmet ediyor olmasına rağmen, birçok ortak nokta belirlenmiş ve bunlar her iki yüzeyin çizimleri doğrultusunda karşılaştırılmıştır. Taç kapıların anıtsallığının ve ihtişamının dokuyucuları etkisi altına alarak ilham verdiği düşünülmektedir. Yalnızca yüzey tasarımı açısından değil aynı zamanda anlam ve kavram açısından da benzerlikler olduğu savunulmaktadır. Taç kapının yapılara girişi sağlaması ve yapının anıtsallığını vurgulaması ile seccadelerde cennete ve tanrının huzuruna açılan kapıyı temsil eden mihrap manevi açıdan ilişkilendirilmiştir.

Keywords

Halı, seccade, Selçuklu, taç kapı, yüzeysel tasarım

Read:821

Download: 284

Atıf Bulunamadı