CANLANDIRMA SANATINDA SÜRREALİZM ETKİSİ: “DESTİNO”
THE EFFECT OF SURREALİSM İN THE ART OF ANİMATİON: “DESTİNO”

Author : İpek Fatma ÇEVİK
Number of pages : 325-333

Abstract

Sanatın doğası gereği öznel olması nedeni ile sanatçı, kendinden yola çıkarak ve kendi yorumu ile sanatı üretir. Bu öznel sanat üretimi süreci içerisinde sanatçının kullandığı farklı türde malzeme, yöntem ve teknikler sonucunda başka bir anlatım dili ortaya çıkmaktadır. Canlandırma sanatı, gelişiminden günümüze kadar geçen süre içerisinde, toplum tarafından hedef kitle olarak öncelikle çocukları belirlemiş olmasına rağmen; sanatçının hayal gücü ile biçimlendirilmiş, sınırları zorlayan karakter, mekân tasarımlarının yanı sıra kurgulanan sıra dışı anlatı yapısı ile yalnızca çocuklara değil yetişkinlere de hitap eden bir niteliğe evrildiği gözlemlenmektedir. Bu çerçeveden bakıldığında, sürrealizm sanat akımının en önemli sanatçılarından biri olan Salvador Dali ve aynı dönem içerisinde Amerika’da canlandırma stüdyosu sahibi ve canlandırma sanatçısı Walt Disney’in 1945 yılında birlikte yapmış oldukları “Destino” adlı canlandırma filmi bir örnek olarak göze çarpmaktadır. Destino, canlandırma film olmanın yanı sıra sürreailst çizimlerden oluşması ile diğer örneklerden ayrılmaktadır. Bu bağlamda, “Destino” film örneği ile sürrealizm akımının canlandırma filminde bir anlatım dili olarak kullanılması bu araştırmanın konusunu oluşturmaktadır.

Keywords

Destino, Salvador Dali, Walt Disney, Sürrealizm, Canlandırma.

Read:906

Download: 306

Atıf Bulunamadı