JOSEPH BEUYS VE SANATI’NIN EZOTERİK BAĞLAMDA İNCELENMESİ VE “SİBİRYA SENFONİSİ, BİRİNCİ BÖLÜM” ADLI PERFORMANSININ İKONOGRAFİK OLARAK İNCELENMESİ
JOSEPH BEUYS AND ART IN EZOTERIC CONTEXT   AND “SIBERIAN SYMPHONY, PART ONE” ANALYSIS OF FORENSIC PERFORMANCE

Author : Ekin Su KUZU
Number of pages : 334-349

Abstract

Joseph Beuys, II. Dünya Savaşı dönemi sonrası en etkili aynı zamanda da en tartışmalı sanatçılarından biri olmuştur. Bu araştırma ile performans sanatçısı Joseph Beuys’un performanslarının ezoterik bağlamda incelenmesi amaçlanmaktadır. Beuys küçük yaşlarından itibaren doğanın simge ve mitlerine ilgi duyarak, performanslarını bu doğrultuda gerçekleştirdiği ezoterik olarak incelendiğinde ortaya çıkmaktadır. Bu araştırmada bu öykü ile şamanizmle olan ilişkisi, performansları üzerinden incelenerek performansında kullandığı simgelerin altında yatan anlamları çözümlenmek istenmektedir. Beuys’un yaşadığı bir uçak kazası ile kendisini mitleştirdiği simgesel bir öyküsü bulunmaktadır. Bu kaza ile dönüşüm geçiren Beuys, aksiyonlarında genel bağlamda şamanist dünyaya göndermeler yapmaktadır. Bu bağlamda, ezoterizm ile doğrudan ilişkisel bir bağlantı kurularak Beuys ve performanslarının incelenmesi gerektiği görülmektedir. Beuys’un bu yönüyle incelenmesi literatüre yeni bir boyut getireceği gibi sanatın farklı boyutlardan incelenmesi gerektiğine dair de açık bir görüdür.

Keywords

Joseph Beuys, Ezoterizm, Mitler, İkonografi.

Read:792

Download: 292